Ontwikkeld door
LBC-NVK, ACV

Deze brochure, ontwikkeld door LBC-NVK, wil vakbondsvertegenwoordigers een werkinstrument in handen geven waarmee ze in hun bedrijf op een gestructureerde manier werkstress op de agenda kunnen zetten.

Concreet materiaal

In een eerste deel licht de brochure toe wat ‘werkstress’ behelst en wat er de oorzaken van zijn in de arbeidsorganisatie.

Het tweede deel van de brochure biedt een praktische leidraad voor de concrete aanpak van werkstress met daarbij specifieke aandacht voor de betrokkenheid en de inzet van alle ‘spelers’ op de werkvloer: uitvoerend personeel, middenkader en leidinggevenden

Beschikbaarheid

De brochure kan je terugvinden onder documenten.