Ontwikkeld door
Stichting Innovatie & Arbeid

Naar aanleiding van een onderzoek over werkbaar werk in de textielverzorgingssector, verscheen een brochure met de voornaamste resultaten. Daarnaast bevat deze brochure ook een checklist die het mogelijk maakt de eigen situatie te vergelijken met andere bedrijven.

Context

Deze brochure is gepubliceerd naar aanleiding van een onderzoek waarin de relatie tussen de manier waarop het wasproces georganiseerd is en de kwaliteit van het werk centraal
stond.

Een goed georganiseerd wasproces kan stress voorkomen en de motivatie van de werknemers bevorderen. In zo’n situatie spreken we van werkbaar werk. De concrete invulling van organisatiekenmerken kan werkbaar werk bevorderen. Productiegebonden storingen worden natuurlijk zoveel mogelijk beperkt. Ergonomisch kan gezocht worden naar werkhoudingen en werkomstandigheden die zo min mogelijk belastend zijn. Door enerzijds bandwerk te vermijden en anderzijds polyvalentie (meer dan 2 taken) na te streven wordt beter gescoord op de werkbaarheid. Idem bij een ter harte genomen kwaliteitszorg. Een goed competentiebeleid streeft ernaar dat iedereen voldoende informatie heeft en voldoende opgeleid is om het werk uit te voeren. ‘Sterke’ of talentvolle leidinggevenden die duidelijk communiceren en toegankelijk zijn voor de werknemers staan borg voor effectief leiderschap. Maar ook rond aspecten zoals loon, arbeidsduur of de perceptie van de toekomst van de job kunnen verschillende keuzes gemaakt worden.

In bedrijven die oog hebben voor de werkbaarheid zijn werknemers minder ziek, hebben ze minder gezondheidsklachten en zijn ze meer gemotiveerd.

Concreet materiaal

Bij de brochure hoort een test om uw bedrijf te kunnen vergelijken met het gemiddelde van de sector.
Van het onderzoek bestaat ook een informatiedossier met de uitgebreide onderzoeksresultaten.

Beschikbaar

Je kan de brochure en het informatiedossier terugvinden bij documenten.