Ontwikkeld door
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Deze brochure opgesteld door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zoemt in op de regelgeving inzake psychosociale belasting.

Context

Pesterijen, ongewenst seksueel gedrag, geweld en stress zijn situaties die kunnen bestaan in ondernemingen. Europa is zich geleidelijk aan bewust geworden van de omvang van dit fenomeen en de impact ervan op de arbeidsbetrekkingen en de organisatie van de ondernemingen.

De regelgeving in dit domein werd aangepast om de notie grensoverschrijdend gezag te verbinden met de notie psychosociale belasting. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft de brochure “Wegwijs in … de preventie van de psychosociale belasting op het werk: stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag” uitgegeven om de regelgeving over deze problematiek toe te lichten.

Concreet materiaal

Om deze regelgeving beter te leren kennen, omschrijft deze brochure eerst de noties van psychosociale belasting op het werk. De verschillende elementen voor de invoering van een preventiebeleid worden in detail besproken. Verder komen de actiemiddelen aan bod voor de personen die menen een psychosociale belasting op het werk te ondervinden. De brochure wordt afgesloten met een lijst van nuttige instrumenten en adressen.

De brochure richt zich tot alle actoren van de onderneming die maatregelen moeten nemen om de regelgeving uit te voeren. Ze richt zich ook tot de personen die zich slachtoffer voelen van pesterijen, ongewenst seksueel gedrag, geweld of stress. De brochure wordt afgesloten met een lijst van nuttige adressen.

Beschikbaar

De brochure kan je terugvinden onder documenten.