Wegwijs in competenties. Toolbox voor instroom, doorstroom en uitstroom.

Ontwikkeld door
Voka-Kamer van Koophandel i.s.m. VDAB en Randstad, met de steun van ESF

Deze toolbox 'WegWijs in competenties' , ontwikkeld door Voka-Kamer van Koophandel i.s.m. VDAB en Randstad, bevat heel wat eenvoudige, makkelijk toepasbare methoden en praktijkervaringen met competentiemanagement.

Context

Ieder bedrijf dat zijn opdrachten wil realiseren én tegelijkertijd de competenties van zijn medewerkers optimaal wil benutten, maakt werk van competentiemanagement. Omdat de praktijk vaak verschilt van de mooie theorie, besliste Voka medio 2008 met de steun van ESF, om een ‘Lerend Netwerk Competentiemanagement’ in het leven te roepen. Bedrijven die al geruime tijd werken met competentiemanagement werden uitgenodigd om samen rond de tafel te zitten met bedrijven waar competentiemanagement nog in de kinderschoenen staat. Deze groep werd aangevuld met ondernemingen die echt ‘goesting’ hebben om met het competentiegebeuren van start te gaan.

Aanpak

De Toolbox 'WegWijs in competenties' is gebaseerd op de ervaringen van een 35tal bedrijven/organisaties. De map bevat dan ook zowel basisinformatie als best-practices, checklists, suggesties, voorbeelden, ...   

Concreet materiaal

De map bevat informatie omtrent strategisch en operationeel management, instroom, doorstroom en uitstroom. In een aparte brochure vind je getuigenissen uit de praktijk en op een CD-rom vind je een werkdocument waarin competenties geconcretiseerd worden in gedragsindicatoren om competenties van de eigen medewerkers in kaart te brengen. 

Beschikbaar

Je kan de map terugvinden onder documenten.

Contact

Caroline Blockeel, 09/266.14.40 (Voka Oost-Vlaanderen)