Ontwikkeld door
GGZ Nederland / ABVAKABO FNV / CNV Publieke Zaak / FBZ / NU´ 91

Deze Nederlandse website gaat over het herkennen, analyseren en aanpakken van de belangrijkste arbeidsrisico's in de sector van de geestelijke gezondheidszorg. Eén van die risico's is werkdruk. Hoewel de website zich specifiek richt op de sector van de geestelijke gezondheidszorg, is de informatie ook relevant voor andere sectoren. De website is bedoeld voor werknemers, werkgevers en ondernemingsraad.

Context

In de arbocatalogus hebben werkgevers en werknemers van de sector geestelijke gezondheidszorg in Nederland vastgelegd welke maatregelen getroffen kunnen of moeten worden om een bepaald arbeidsrisico te beheersen. De werkgever moet zorgen voor goede randvoorwaarden in de arbeidsomstandigheden. De werknemers moeten op een goede manier gebruik maken van de geboden voorzieningen en zij moeten de regels naleven om zo veilig mogelijk te kunnen werken.

Concreet materiaal

De website heeft tot doel zo veilig en gezond mogelijk te kunnen werken binnen de sector van de geestelijke gezondheidszorg. Daarom focust de website op de belangrijkste arborisico's voor de sector, namelijk:

 • agressie en geweld
 • fysieke belasting
 • gevaarlijke stoffen
 • inrichting van de arbeidsplaats
 • werkdruk

Per arbeidsrisico bevat de website verschillende onderwerpen. Voor werkdruk is dat:

 • werkdruk herkennen
 • de oorzaken van werkdruk analyseren
 • werkdruk aanpakken

Elk onderwerp komt telkens op drie niveaus aan bod:

 • werkdruk op individueel niveau, vooral bedoeld voor werknemers en hun leidinggevenden,
 • werkdruk op teamniveau, vooral bedoeld voor leidinggevenden en hun teams,
 • werkdruk op organisatieniveau, vooral bedoeld voor management, ondernemingsraad, ...

Problemen met werkdruk zijn meestal complex en spelen zich op meerdere niveaus af. Wie werkdruk effectief wil aanpakken, zal dan ook op meerdere niveaus moeten kijken. De arbocatalogus houdt daar rekening mee.

Beschikbaar

De website is vrij toegankelijk: http://www.arbocatalogusggz.nl/