Ontwikkeld door
NAR

Deze brochure van de Nationale Arbeidsraad is een leidraad bij CAO nr. 72 over het beleid ter voorkoming van stress door het werk. De brochure richt zich tot werknemers(vertegenwoordigers) en werkgevers van alle sectoren. De brochure is een geheel van praktische informatie over de aanpak van een stresspreventieplan en bevat doorverwijzingen voor verdere informatie.

Context

Naar aanleiding van een evaluatie van de CAO nr. 72 over een stresspreventiebeleid hebben de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) een brochure opgesteld met praktische informatie over de aanpak van zo een beleid gericht op de preventie van werkstress.

Concreet materiaal

De brochure bevat meer informatie over de inhoud van CAO nr. 72 en hoe deze in de praktijk te brengen. De brochure gaat daarbij dieper in op:

  • Wat is stress?
  • Hoe stress voorkomen en verhelpen?
  • Waarom en hoe verschillende partijen bij het beleid betrekken?
  • Hoe de medewerking aan het beleid stimuleren?
  • Welke strategie volgen?
  • Stappenplan om een werkstresspreventiebeleid uit te bouwen.

Het stappenplan gaat uit van een particiatieve methode waarin werknemers in elke stap worden betrokken en waarbij het Comité voor preventie en bescherming op het werk en de ondernemingsraad een centrale plaats in nemen.

Specifiek wat betreft het in kaart brengen van werkstress binnen de eigen organisatie kan je:

  • op de pagina's 25-29 een lijst van vragenlijsten terugvinden die peilen naar werkstress,
  • op de pagina's 29-31 een aantal meer participatieve methoden om de werkstress in kaart te brengen terug vinden.

Hoe je verder aan de slag kan, lees je in het stappenplan waarin meer informatie en tips worden gegeven bij de opmaak van een actieplan ter preventie van werkstress (pg. 11-17).

Beschikbaar

NAR-brochure - Voorkoming van stress