Ontwikkeld door
Transport Van Delm

Het uitgangspunt van Transport Van Delm is dat men zoveel mogelijk wil ingaan op de vragen van de werknemers, ongeacht hun statuut van arbeider of bediende. Het bedrijf heeft een instapdiversiteitsplan met speciale aandacht voor werknemers van allochtone origine en voor vrouwelijke chauffeurs. Er wordt gewerkt aan een stressbeleid voor de chauffeurs. De stress wordt bij de transportplanners gelegd. Als de chauffeurs geblokkeerd geraken in het verkeer of pech hebben op de weg, wordt de oplossing hiervoor gezocht door de transportplanners. Het gevolg van deze aanpak laat zich voelen in minder ongevallen en minder stressklachten.

Context

Transport Van Delm is gespecialiseerd in containervervoer en gecombineerd vervoer. Een deel van het vervoer is lokaal en situeert zich in de Antwerpse haven. Het gecombineerd vervoer bestrijkt België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland. Er is een vloot van 40 trekkers en 125 opleggers-aanhangwagens. Het bedrijf wordt geleid door de zaakvoerder. Er werken 40 chauffeurs en zeven bedienden.

Werknemers kunnen werkuren mee laten evolueren met hun gezinssituatie. Voor bedienden is dat gemakkelijker dan voor de chauffeurs. Soms vragen chauffeurs in de haven glijdende uren om kinderen op te vangen na school of een snipperdag om schoolvakanties op te vangen. De verstrengde regels maken dat chauffeurs hun kinderen niet meer mogen meenemen in de vrachtwagen tijdens de schoolvakanties. Daarom worden tijdens de vakanties enkele deeltijds werkende chauffeurs ingezet. Zij hebben deeltijds een andere beroepsbezigheid of zijn deeltijds werkende 50-plussers.

Vanuit werknemerskant wordt er vooral gevraagd naar vakantieperiodes samen met hun kinderen en glijdende uren die aansluiten bij de schoolsituatie van de kinderen.

Tevens vragen de bedienden vaker deeltijdwerk of tijdskrediet.

Aanpak

De flexibiliteitsvragen worden besproken tijdens het sollicitatiegesprek. Bij de aanwerving worden de wensen opgelijst en er wordt gezocht naar mogelijkheden om daaraan tegemoet te komen. Nadien nemen de werknemers ook zelf initiatief om flexibiliteit te vragen. Er is jaarlijks een functioneringsgesprek met alle werknemers en daarbij is flexibiliteit een vast punt op de agenda.

Voor bedienden en arbeiders geldt dat de vragen zeer individueel zijn en gezinsgebonden. De bedienden kunnen veel onderling regelen en leggen dat nadien ter goedkeuring voor aan het management. Wat ze onderling kunnen regelen wordt toegestaan. In de praktijk kunnen zij hun werkuren mee laten evolueren met de gezinssituatie, bv.

  • deeltijdwerk;
  • een speciale regeling voor de woensdagmiddagopvang van de kinderen door het toestaan van een 3-urenwerkdag en een 5-urenwerkdag op donderdag;
  • bij onverwachte privégebeurtenissen mag men - als het werk het toelaat - daarvoor vrijmaken en de uren de volgende dag inhalen;
  • aangepaste vakantieregelingen;
  • vrij kiezen van de vakantiedagen.

Chauffeurs gaan met hun vragen eerst naar de transportplanners. Deze planners hebben de opdracht om waar mogelijk in te gaan op vragen naar flexibiliteit. De flexibiliteitsvragen van de chauffeurs zijn heel verscheiden. Door de combinatie van containervervoer in de haven en internationaal vervoer kunnen de chauffeurs ingezet worden aansluitend op hun privésituatie. Goederenvervoer valt onder de regels van de rij- en rusttijden zoals Europees vastgelegd, maar het containervervoer in de haven is dagwerk waardoor meer flexibiliteit mogelijk is in functie van het gezin. Bij het internationaal vervoer ligt dat niet voor de hand.

Resultaat

Volgens het management hebben individueel aangepaste arbeidstijden een invloed op de motivatie van de werknemers en dat voorkomt verloop. De belangrijkste doelstelling van het bedrijf is het kunnen rekruteren - en de retentie - van goede werknemers. Door de geboden flexibiliteit verhoogt volgens het management ook de productiviteit. Werknemers die hun werk-uren kunnen aanpassen in functie van hun privéleven zijn sneller geneigd om als het moet ook extra werk op te nemen als zich dat voordoet. Men springt graag in voor een collega als dat ook voor hen gebeurt.

Voor de werknemers zijn de voordelen verbonden aan een betere werk-privébalans:

  • arbeidstijden die aansluiten bij de schoolsituatie van de kinderen, bij vakantieperiodes of bij vrijetijds- activiteiten;
  • betere slaap- en eetpatronen.

Het bedrijf wil bij haar strategische en organisatorische keuzes rekening met de flexibiliteitsvragen van de werknemers. Zo wil men zich nog meer gaan richten op doordacht transport. Hierbij kan de klant profiteren van de competenties van een goede chauffeur bij bijvoorbeeld het aanmelden op de kaai, administratie van de verhandeling, stiptheid, enz. Op het vlak van personeelsbeleid wil het bedrijf hiervoor een polyvalente groep van werknemers uitbouwen. Deze polyvalente werknemersploeg zal het mogelijk maken om in te gaan op toekomstige flexibiliteitsvragen.

Bron

Verdonck, G. (2010). Bedrijfsorganisatie en werk-privébalans. Temporele flexibiliteit: voorbeelden van win-winsituaties. Brussel: SERV-Stichting Innovatie en Arbeid. Een uitgebreide beschrijving van deze praktijk vind je op p. 78-83.