Ontwikkeld door
WIVO vzw

De 'Toolkit Functioneringsgesprekken' wil een steun zijn voor een zinvol functioneringsgesprek. De Toolkit geeft concrete tips aan de leidinggevende én aan de medewerkers.

Context

Wivo vzw, public human resources heeft een 'toolkit van het functioneringsgesprek' ontwikkeld. Het doel is van functioneringsgesprekken een zinvol instrument in de organisatie te maken.

Aanpak

Het materiaal in de doos zorgt voor een grondige voorbereiding op een ludieke manier. Als thema werd gekozen voor 'koken'. Elke doos bevat een 'receptenboekje' voor de medewerkers (in tweevoud) en een boekje voor de leidinggevende. In een heldere schrijfstijl worden tips gegeven voor de voorbereiding en voor het voeren van het gesprek zelf: inleiding, verloop, feedback, afspraken, actieplan en ontwikkelplan. Ook verslag en afronding en de opvolging krijgen de nodige aandacht. Doordat beide boekjes elkaars spiegelbeeld vormen, spelen de tips van de leidinggevende en de medewerker op elkaar in. Verder zit in de toolkit nog heel wat materiaal dat kan gebruikt worden om de drempel voor het gesprek te verlagen, om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken en om de opvolging van het gesprek te garanderen.

Concreet materiaal

Het materiaal dat verzameld werd, zit in een doos:

  • 1 receptenboekje Leidinggevende (een stap-voor-stap gids om als leidinggevende het gesprek voor te bereiden)
  • 2 receptenboekjes Medewerker (een stap-voor-stap gids om als medewerker het gesprek voor te bereiden)
  • 1 blocnote Boodschappenlijstje (voor de voorbereiding van het gesprek door de medewerker)
  • 16 fotokaartjes (visuele ondersteuning van het gesprek)
  • 1 dobbelsteen (om de volgorde van te bespreken thema’s aan te geven)
  • 1 placemat (om het gesprek en de gemaakte afspraken te structureren)
  • 1 cd-rom (met sjablonen voor actieplan, ontwikkelplan en verslag)

Beschikbaar

Aan te kopen € 49,00 - Uitgeverij Politeia Editions, ISBN: 978-2-509-00469-7