Ontwikkeld door
VIAS en de FOD Mobiliteit en Vervoer

Ben je geïnteresseerd in telewerken? In deze toolbox vind je nuttige informatie als je een telewerkbeleid wilt uitstippelen.

Aanpak

Deze toolbox wil je op weg helpen om telewerken in je bedrijf of organisatie vorm te geven. . Vias institute en de FOD Mobiliteit en Vervoer geven zoveel mogelijk antwoorden op je vragen. Daarnaast biedt de toolbox een aantal praktische hulpmiddelen en getuigenissen van bedrijven over telewerken.

De toolbox lijst de voor- en nadelen van telewerken op. Zowel voor werkgevers, werknemers als onze samenleving. Telewerken betekent dat je je werk vanop afstand uitvoert. Dat kan thuis zijn, in een satellietkantoor, in een coworking space, op de trein, … Telewerken kan op regelmatige basis (structureel) of occasioneel. 

De toolbox bekijkt telewerken vanuit het standpunt van de werkgever en wat je als werkgever allemaal nodig hebt om duurzaam telewerken in te voeren. Komen aan bod: de wetgeving, hoe starten, ICT, financieel kader, verzekering, welzijn op het werk. Er werden tal van getuigenissen verzamelt en je kan doorklikken naar enkele webinars over telewerken.

Daarnaast bekijkt de toolbox telewerken ook vanuit het standpunt van de werknemer. Wat doet je werkgever en wat kan je zelf doen om efficiënt en werkbaar te telewerken.

Concreet materiaal
In deze toolbox vind je veel informatie over telewerken, goede voorbeelden maar ook enkele tools.

  • Formulier voor werknemers om telewerk aan te vragen
  • Voorbeeld telewerkpolicy van VIAS
  • Checklist telewerken voor werknemers: om na te gaan of telewerken je zou liggen (versie voor privé sector en publieke sector)
  • Checklist voor verantwoordelijke: welke competenties zijn belangrijk bij telewerkers, welke functies komen in aanmerking voor telewerken.
  • Studierapport Waarom en hoe telewerken aanmoedigen in België
  • Cijferrapport Kerncijfers telewerk in België (maart 2018)

In de toolbox vind je ook Franstalige brochures en checklists.