Ontwikkeld door
AIB Vinçotte Belgium, HUB, ASCO en Agorio Vlaanderen

Het is een digitale toolbox ontwikkeld in kader van ESF-project met mogelijke aanpak en instrumenten om mentorschap in een organisatie op te starten. Via mentorschap wil men de kennisoverdracht tussen ervaren en nieuwe werknemers bevorderen en dit aanwenden om ervaren werknemers extra te motiveren.

Context

Deze toolbox werd door AIB Vinçotte Belgium, HUB, ASCO en Agorio Vlaanderen ontwikkeld in het kader van een ESF-project inzake Mentorschap.

Aanpak

De toolbox bevat informatie en documentatie over mentorschap die als illustratie en inspiratie kunnen gebruikt worden bij de uitbouw van een mentorschapproject. Materiaal werd verzameld op basis van de ervaring van 15 mentoren en 15 mentees. De mentoren volgden 6 sessies rond begeleidingscompetenties zoals actief luisteren, gestructureerde informatieoverdracht, constructieve feedback en zelfreflectie. De mentoren begeleiden elk één of twee mentees in zowel on-the-job coaching als themagerichte ontmoetingen in teken van de begeleiding. Deze ervaringen zijn opgenomen in het instrument

Concreet materiaal

Website met informatie, tools, documentatie, cases over mentorschapprojecten. Bevat info over:

  • de voorbereiding van een mentorschapstraject
  • coördinatie en evaluatie
  • het traject zelf
  • de afronding van een traject

Beschikbaar

Om gratis te downloaden, klik hier