Ontwikkeld door
Stichting Innovatie & Arbeid

Het Teamspel is een simulatie oefening over samenwerken in teams, teams sturen en teamwerk organiseren. Het geeft inzicht in bedrijfseconomische achtergronden van teamwerk, maar ook hoe teams werken, hoe teams kunnen georganiseerd en samengesteld worden, hoe teams worden aangestuurd. Het spel maakt problemen in teamwerk bespreekbaar en helpt zo teamwerk te verbeteren.

Aanpak

Wat is teamwerk? Wat hebben mensen nodig om goed samen te werken? Welke problemen kunnen opduiken en hoe worden die aangepakt? Het teamspel geeft aan hoe teamwerk in de praktijk functioneert.

In het teamspel worden papieren tapijtjes gemaakt. NV Papercarpets is een KMO met een manager, een supervisor en 10 tot 20 werknemers (afhankelijk van het aantal deelnemers). Het bedrijf tracht zoveel mogelijk kwaliteitsvolle tapijtjes aan de klant te verkopen. In de eerste spelronde wordt een klassiek productieproces met de bijbehorende problemen gesimuleerd. Doelstellingen als een hoge kwaliteit, flexibiliteit, een korte levertermijn én het snel inspelen op problemen zijn niet met elkaar te verzoenen. Het overladen takenpakket van de supervisor versus de geringe verantwoordelijkheid van de werknemers, de kwaliteitsnormen versus de productiviteitsnormen, zijn duidelijk organisatorische problemen. Die problemen hebben een invloed op de manier waarop werknemers met elkaar en met de supervisor communiceren, hoe ze problemen al dan niet oplossen, hoe ze feedback geven aan het management en hoe ze omgaan met kwaliteitseisen en werkdruk.

In de tweede spelronde worden dezelfde producten in teams geproduceerd. De meeste problemen van de eerste spelronde verdwijnen, maar er duiken nieuwe, onverwachte problemen op. Het samenwerken in een team is niet evident, teams begeleiden is iets anders dan individuele werknemers sturen en het invoeringsproces is toch niet zo eenvoudig als oorspronkelijk voorgesteld.

Het spel werkt vanuit het idee ‘van fouten kan je leren’. Dit principe kan men niet alleen toepassen op de reële spelsituaties, maar ook doortrekken naar de bedrijfsrealiteit. Hoe vermijden we in onze organisatie problemen die we in het spel herkennen? Dit is een van de sterke elementen in deze methodiek. Een simulatiespel is een methodiek om belangrijke en moeilijke zaken toch op een onschuldige manier aan te pakken. Het takenpakket van een supervisor kan na het spel intensief besproken worden, zonder dat men expliciet naar concrete situaties moet verwijzen.

Concreet materiaal

Het Teamspel wordt zowel in ondernemingen, vakbondsopleidingen als hogescholen gebruikt. Het Teamspel wordt gebruikt bij de implementatie van teamwerk of voor het verbeteren van het bestaande teamwerk of om de rol van de supervisor beter in te vullen. 

Het Teamspel zit in een spelkoffer met alle nodige materiaal. Het spel kan ingehuurd worden met begeleiding. Voor meer informatie kan u contact opnemen met Brigitte Lauwers, blauwer@serv.be 02/2090170