Ontwikkeld door
POM Oost-Vlaanderen (ESF project)

Hoe gaan bedrijven om met competentiemanagement? Wat betekent dat precies en wat zijn de concrete ervaringen? De Provinciale OntwikkelingsMaatschappij (POM) Oost-Vlaanderen tekende de ervaringen op en bundelde die in de Talenten Trotter. 

Context

Het project kwam tot stand met de steun van het Europees Sociaal Fonds dat een oproep lanceerde om lerende netwerken rond competentiemanagement in kaart te brengen. De POM en de Sociaal Economische Raad (SER), regio Gent  namen het initiatief voor Talent Transfer. Er werd een overlegstructuur uitgebouwd om concrete projecten op te volgen. Immers, enkele logistieke bedrijven en organisaties uit de sector van de social profit wilden in hun personeelsbeleid een experiment rond competentiemanagement opzetten. In werkgroepen werden denkkaders voorgesteld en ervaringen uitgewisseld. Ook ging men op zoek naar concrete oplossingen.

Aanpak

Talenten Trotter zoomt in op wat competentiemanagement precies betekent en wat het heel concreet inhoudt voor bedrijven. Het boek is bestemd voor iedereen die overweegt om competentiemanagement in te voeren of er al mee bezig is. Talenten Trotter is opgevat als een gids.  Voor de uitwerking van het boek werd gekozen voor het concept van een reisgids. Eén van de conclusies is immers dat er verschillende mogelijkheden voorhanden zijn en dat het belangrijk is om bewust een eigen keuze te maken. Bovendien spelen ook externe factoren een rol, denk aan de financiële crisis. Ook de arbeidsmarkt verandert. Knelpuntberoepen geraken moeilijk ingevuld, levenslang leren is een aandachtspunt enzovoort. Talenten Trotter haakt in op het brede spectrum dat met competentiemanagement verband houdt en vertrekt vanuit de praktijk.

Concreet materiaal

Het boek Talententrotter is opgevat als een reisgids. Het biedt achtergrond (theorie), voorbeelden uit de praktijk, handige lijstjes, Wat?, aanraders, toppen, dalen en zeker meenemen... De gids ekijkt competentiemanagement vanuit het perspectief van het management, HR, lijn en medewerker.

Hieraan gekoppeld werden er ook een aantal andere producten ontwikkeld:

  • Een brochure 'Samen onderweg met competenties!?' ontwikkeld in overleg met de vakorganisaties.Deze brochure bespreekt enkele inzichten rond competentiemanagement van en voor de werkvloer.
  • Een kaart met reistips TOP 10: advies van en voor de werkvloer voor een reis in competenttieland.
  • Een aantal cahiers waarin praktijkvoorbeelden uitgebreid worden beschreven.