Ontwikkeld door
VOKA Oost-Vlaanderen

Het is een handleiding, ontwikkeld door VOKA-Oost-Vlaanderen met steun van ESF om de methodiek van zelfsturende teams te vertalen naar KMO-maat.

Aanpak

STEAM is het resultaat van een ESF- project met als doelstelling de methodiek van zelfsturende teams te vertalen op KMO-Maat.
Tijdens dit project werden een aantal KMO’s door VOKA - Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen bij begeleid in hun kennismaking met de methodiek van zelfsturende teams.

Volvo Cars Gent trad ook op als partner binnen het project. Als autoassemblagefabriek koos Volvo Cars Gent reeds 20 jaar geleden voor zelfsturende teams. Hiermee kunnen we gerust stellen dat Volvo Cars Gent (VCG) de pionier is op vlak van teamwerk en zelfbeheer. Vanuit haar jarenlange expertise ondersteunde Volvo Cars Gent de deelnemende bedrijven bij hun kennismaking met de methodiek van zelfsturende teams.

Deelnemers werden tijdens een aantal ‘groepsessies’ voorbereid op de implementatie van zelfsturing in hun organisatie. Deze sessies worden zowel georganiseerd voor de leidinggevenden als voor de teamleiders van de deelnemende bedrijven. Naast deze groepssessies konden de deelnemers ook beroep doen op professionele individuele begeleiding van experts. Cruciaal was de ervaringswisseling tussen de deelnemers.

Toenemende concurrentie, kortere leveringstermijnen, stijgende wensen van klanten en eigen medewerkers… allemaal factoren die ervoor zorgen dat organisaties beter én sneller moeten presteren. Van onze medewerkers wordt steeds meer verwacht; ze dienen bij voorkeur zelf problemen op te merken én zelf bijhorende oplossingen aan te reiken. Hoe zelfstandiger medewerkers kunnen werken, hoe groter hun flexibiliteit, betrokkenheid en resultaatgerichtheid. Medewerkers worden steeds meer gezien als ‘kenniswerkers’, op basis van hun ervaringen brengen ze verbeteringen aan in het proces, product of dienst. De ‘lerende organisatie’ komt centraal te staan. Zelfsturende teams verhogen de betrokkenheid en het kwaliteitsbewustzijn van medewerkers. De invoering van zelfsturende teams is geen doel op zich maar een middel om de vooropgestelde bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Via teamwerk en zelfbeheer wordt het aanwezige menselijk kapitaal ten volle benut, medewerkers worden zelf verantwoordelijk voor een duidelijk afgebakend takenpakket.

Concreet materiaal

De ervaringen van dit project zijn gebundeld in een brochure. Naast het toelichten van enkele begrippen, wordt in de brochure een duidelijk stappenplan uitgewerkt om concreet aan de slag te gaan en teams te introduceren.

Beschikbaar

De handleiding kan je terugvinden onder documenten.

Contact

Voka - Kamer van koophandel Oost-Vlaanderen
Noordlaan 21
9200 Dendermonde
T 052 33 98 00 - F 052 33 98 01