Ontwikkeld door
SERV, Stichting Innovatie & Arbeid

De productie én verwerking van kunststoffen is in Vlaanderen een belangrijke economische sector. Deze sector kampt met een tekort aan geschoold personeel. Nieuwe medewerkers hebben geen voorkennis van kunststofverwerking. Door de vergrijzing wordt ook nog een grote uitstroom van oudere medewerkers verwacht en kan de vervanging van personeel door kandidaten met een geschikt profiel op termijn een accute zaak worden.

Context

Op vraag van de paritaire vzw WVOK die opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven in de kunststofverwerkende industrie ondersteunt, verrichtte de Stichting Innovatie & Arbeid in 2013 een onderzoek binnen kunststofverwerkende bedrijven. Het onderzoek vond plaats bij 15 grotere en kleinere kunststofverwerkende bedrijven, verspreid over Vlaanderen. De bestudeerde bedrijven maken (half) afgewerkte producten die later door klanten bewerkt of verwerkt worden in hun eigen producten. Drie verschillende belangrijke verwerkingstechnieken komen in de bestudeerde bedrijven aan bod: spuitgieten, thermovormen en extrusie en hun afgeleide technieken.

Aanpak

Samenwerking met Vlaams Kunststoffen Centrum (VKC)

Naast een interne begeleiding door een ervaren medewerker, krijgen nieuwe medewerkers van de spuitgietafdeling een externe basiscursus bij het VKC. Deze cursus focust vooral op de werking van een spuitgietmachine die de controle-operators bewaken en waar ze de juiste masterbatch moeten vullen. De operators moeten technische problemen kunnen nagaan en de basisregels van spuitgieten, visuele controle, proces- en matrijsparameters en kwaliteitscontrole leren. Door de routine ziet men soms zaken over het hoofd, daarom wordt er regelmatig een bijscholingen inzake kwaliteitscontrole voorzien.

Verder hebben de operators kennis van het SAP-systeem. Daarin kunnen ze de juiste code en de productie-instructies opzoeken van een weinig voorkomend product.

De vervolgopleiding voor de controle-operators gebeurt intern en voor de setuppers extern. Om het vak onder de knie te krijgen heeft men één tot twee jaar opleiding nodig. Volgens de werknemersafgevaardigden w