Ontwikkeld door
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Deze website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg focust op psychosociale risico's op het werk. De website is onderverdeeld in verschillende subthema's waaronder stress, relationele moeilijkheden (pesterijen, ongewenst seksueel gedrag en geweld op het werk) en burnout. Naast onderzoek en publicaties, komen wetgeving, goede praktijken, links naar interessante websites en een toolkit aan bod.

Context

Deze website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg gaat over psychosociale risico's op het werk. Het gaat om professionele risico's die schade kunnen toebrengen aan de mentale of fysieke gezondheid van werknemers en die ook een impact hebben op de veiligheid op de werkvloer en het goed functioneren van de de bedrijven. Aan de basis van deze risico's liggen de arbeidsomstandigheden en de arbeidsorganisatie.

Concreet materiaal

De website is onderverdeeld in verschillende thema's:

 • Arbeidsomstandigheden
 • Stress
 • Relationele problemen (pesterijen, ongewenst seksueel gedrag, geweld op het werk)
 • Alcohol en drugs
 • Burn-out
 • Leeftijdsbeheer
 • Su├»cide

Elk thema bestaat uit een korte toelichting van het thema en de twee rubrieken onderzoek en publicaties. Daarnaast zijn er, los van de subthema's, volgende rubrieken:

 • Wetgeving: een pagina met meer informatie over de Welzijnswet,
 • Goede praktijken: voorbeelden van goede praktijken over psychosociale belasting,
 • Toolkit: lijst van instrumenten die kunnen helpen bij het uitwerken van een beleid inzake conflictmanagement en de preventie van pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk met een onderscheid in diagnose- en actie-instrumenten.
 • Links naar interessante websites van organisaties, onderzoek, opleidingen, preventie, disability management, diversiteit en gelijke kansen, ...
 • Tot wie richt ik mij?

Beschikbaar

Gratis toegankelijk: www.respectophetwerk.be