Ontwikkeld door
Psychiatrisch ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw, Brugge

Het opzet was om vanuit het bestaan van functie-omschrijvingen te komen tot het invoeren van competentieprofielen met de bedoeling een competentiemanagement in te voeren. Ze zijn dan ingestapt in het ESF-project "Talent Transfer" opgestart door POM Oost-Vlaanderen en de SERR van de regio Gent.

Context

Het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw in Brugge is een algemeen psychiatrisch ziekenhuis met 412 bedden en plaatsen voor volwassenen en ouderen. Het ziekenhuis beschikt over vier gespecialiseerde klinieken (verslaafdenzorg, psychosenzorg, ouderenpsychiatrie en depressie en persoonlijkheidsstoornissen) en een afdeling voor Psychiatrische Intensieve Zorg. In het ziekenhuis werken meer dan 500 medewerkers alle dagen rechtstreeks of onrechtstreeks aan kwaliteitsvolle behandeling en zorg.

Het ziekenhuis had d e intentie om vanuit het bestaan van functiebeschrijvingen te komen tot het invoeren van competentieprofielen met de bedoeling een competentiemanagement in te voeren. De kans om in t e stappen in het ESF-project 'Talent Transfer' bracht dit alles in een stroomversnelling

Aanpak

Ondernomen acties:

  • oprichting begeleidingsgroep TalentTransfer met betrokkenheid van de werknemersvertegenwoordiging.
  • publicatie artikel over het opzet in het personeelsblad.
  • toelichting van het opzet aan alle leidinggevenden van het ziekenhuis en publicatie hiervan op intranet (beschikbaar voor alle werknemers).
  • de actualisering van de functieomschrijvingen en de omvorming naar competentieprofielen via werkgroepen waarin zowel functiehouders, klanten als leidinggevenden waren vertegenwoordigd. Voor deze fase wordt/werd een professionele hulp ingeschakeld via Amelior (begeleider: dhr. Philip Lievens)

Opleiding leidinggevende 1e lijn:

  • Algemene inleiding ‘competentiemanagement als vernieuwende focus voor HRM’ door Amelior.
  • Ook alle leden van de ondernemingsraad werden hiervoor uitgenodigd.
  • Vormingsdag voor alle 1ste lijn leidinggevenden: thema: Competentieontwikkeling als cyclus voor functioneringsgesprekken. .

Resultaten

  • Bruikbare profielen voor directieleden, psychologen, verpleegkundigen, zorgkundigen, kok en keukenmedewerker, medewerkers technische dienst, 1ste lijn leidinggevenden van de ondersteunende departementen, personeelsmedewerker. Een aantal andere profielen dienen nog verder te worden uitgewerkt.
  • Bewustmaking binnen de organisatie van voordelen van een competentiegericht personeelsbeleid.

Relevante informatie

Talententrotter: uw gids doorheen het competentielandschap

 

Contact

Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw
Koning Albert I-laan 8
8200 Brugge

info@olv.gzbj.be

Tel. 050 30 18 00

Coördinatie: Personeelsdienst van het ziekenhuis.
Supervisie: Anne Van Haesendonck, personeelsdirecteur.