Van meningsverschil tot hyperconflict

  Ontwikkeld door
  Algemene Directie Humanisering van de Arbeid, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

  Gids voor wie beroepsmatig tussenkomt en geconfronteerd wordt met conflicten en grensoverschrijdend gedrag op het werk

  Deze gids van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg gaat dieper in op concepten en fenomenen van grensoverschrijdend gedrag op het werk en op de preventie daarvan. Daarnaast gaat de gids dieper in op vijf belangrijke interventiemethodes om situaties van ernstige interpersoonlijke spanningen op het werk aan te pakken.

  Context

  Extreme conflicten, pesterijen, ongewenste intimiteiten en geweld op het werk bedreigen het welzijn van de werknemers, hun geestelijke en fysieke gezondheid, de kwaliteit van het werk en de efficiëntie van de organisatie. Daarom stelde de Université Liège en ISW Limits op vraag van de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een gids samen voor iedereen die beroepsmatig tussenkomt en geconfronteerd wordt met grensoverschrijdend gedrag op het werk. De gids is het resultaat van twee jaar actieonderzoek.

  Concreet materiaal

  De gids omvat vier grote delen. In een eerste deel komen concepten en fenomenen aan bod: wat zijn pesterijen, ongewenst seksueel gedrag, geweld, ... op het werk? Onder welke vormen uit het zich? Hoe ontstaan ze?

  In een tweede deel focust de gids op preventie of hoe kunnen we vermijden dat er bronnen ontstaan van ernstige interpersoonlijke spanningen?

  Het derde deel gaat dieper in op vijf belangrijke interventiemethodes om situaties van ernstige interpersoonlijke spanningen op het werk aan te pakken. Het gaat om:

  • hulpgesprekken bij personen die zich het slachtoffer voelen van grensoverschrijdend gedrag op het werk,
  • bemiddeling,
  • interventiewerk bij teams,
  • coaching van bedrijfsleiders, vermoedelijke daders en slachtoffers,
  • herstellende interventies na grensoverschrijdend gedrag op het werk.

  Afsluitend zet men in het laatste deel de goede praktijken doorheen de vijf methodes op een rij.

  Beschikbaarheid

  De gids kan je terugvinden onder documenten of gratis bestellen:

  • telefonisch op het nummer 02/233.42.11
  • bij de cel Publicaties van de FOD Werkgelegeneheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel, publicaties@werk.belgie.be