Ontwikkeld door
Keurslager De Cock

De zaakvoerders van Keurslager De Cock willen zoveel mogelijk tegemoet komen aan de vragen van hun werknemers naar temporele flexibiliteit. Het personeelsbeleid vertrekt van een gelijke behandeling voor iedereen en daar wordt nauw op toegezien. Waar mogelijk komt men tegemoet aan individuele vragen. Maar dit is niet evident met per week 56 openingsuren.

Context

Keurslagerij De Cock verwerkt en verkoopt vlees, vleesproducten en traiteurgerechten. Het vlees wordt aangeleverd door groothandelaars. Daarnaast is er ook een aanbod van verse groenten & fruit, levensmiddelen en confiserie. Het bedrijf stelt dertien mensen tewerk en de twee zaakvoerders werken actief mee, deels in de winkel en deels in de voorbereiding. Er zijn vijf winkelbedienden waarvan drie voltijds en twee deeltijds, één interim weekendhulp winkelbediende, één inpakster, drie slagers (slager, hulpslager en leercontract slager), twee koks (kok en hulpkok) en één leercontract traiteur.

De arbeidsduur en de werktijden worden besproken bij de aanwerving én worden verder gezet tijdens de loopbaan. Er kan niet afgeweken worden van het weekendwerk omdat de lasten hier gelijk verdeeld moeten worden. Bij de aanwerving wordt gevraagd wanneer men bij voorkeur werkt, zodat de kans op een goede afstemming tussen beide partijen gemaximaliseerd wordt.

De winkelbedienden zijn vooral vrouwen en zij willen werktijden die aansluiten bij het gezinsleven. Om hun werk-privébalans in evenwicht te houden zouden de werknemers zon- en feestdagen vrij willen hebben.

Aanpak

De belangrijkste maatregel in functie van de werk-privébalans is het uittekenen van zo gezinsvriendelijk mogelijke uurroosters. De flexibiliteitsvraag wordt opgevangen door onder andere:

 • Op zondag maar een halve dag open te zijn en te sluiten op feestdagen (ook Kerst en Nieuwjaar).
 • Te werken met vaste uurroosters. Dit geeft een zekere stabiliteit: mensen weten lang op voorhand wanneer ze vrij zijn en kunnen zo beter plannen. De zaakvoerder heeft voor de winkelbedienden twee complementaire uurroosters ontwikkeld en hierbij gezorgd dat er een gelijke verdeling is van gunstige en ongunstige tijden (woensdagnamiddag, avonden, zaterdag en zondagvoormiddag). Het personeel weet lang op voorhand welke dagen er moet gewerkt worden zodat vrije tijd goed kan gepland worden.
 • Zoveel mogelijk te kiezen voor polyvalente medewerkers en opleidingen te voorzien, meestal in de vorm van peterschap. Deze polyvalentie bij de winkelbedienden maakt onderlinge wissels makkelijker wanneer iemand onverwacht wil vrijaf nemen. Wanneer werknemers vragen hebben kunnen ze steeds terecht bij de zaakvoerders, zij zoeken dan oplossingen en spreken andere werknemers aan om eventueel in te springen of een vervanging te doen.
 • Te investeren in machines en materiaal. Zo is er een machine die de salades in kommen vult. Door veel wandkoeling te voorzien, kan een ruim aanbod aan verse producten met zelfbediening aangeboden worden. Het voorbereidend werk hiervan is niet gebonden aan de openingsuren en kan dus op gezinsvriendelijke uren gebeuren.
 • Meer- of minuren toe te staan.

Resultaat

De zaakvoerders zien vier belangrijke redenen om waar mogelijk in te gaan op de vragen naar temporele flexibiliteit:

 • Werknemers die de flexibiliteit krijgen die afgestemd is op hun gezins- en privésituatie, zijn meer gemotiveerd en presteren daarom beter.
 • Die flexibiliteit verhoogt ook de tevredenheid, een bijkomende factor om kwaliteitsvol werk te leveren.
 • Tevreden winkelbedienden verhogen de klantvriendelijkheid.
 • De geboden flexibiliteit is een extra troef bij het rekruteren.
 • Goede arbeidsvoorwaarden zorgen er voor dat het verloop beperkt is.
 • De vaste uurroosters worden vooral gewaardeerd omdat zij toelaten om afspraken thuis en sociale activiteiten beter te plannen.
 • Door zich flexibel op te stellen kunnen werknemers genieten van drie uur; vroeger stoppen op zaterdagmorgen werkt.
 • De polyvalentie maakt het gemakkelijk om indien nodig van rooster te wisselen.

Bron

Verdonck, G. (2010). Bedrijfsorganisatie en werk-privébalans. Temporele flexibiliteit: voorbeelden van win-winsituaties. Een uitgebreide beschrijving van deze praktijk vind je op p. 49-54.