Jaarlijks overzicht personeelsverloop

  Ontwikkeld door
  Stichting Innovatie & Arbeid

  Deze  excel-file helpt je op weg om een overzicht te krijgen van het personeelsverloop in jouw organisatie. De tool laat ook ruimte om bijvoorbeeld specifiek te focussen op bepaalde functies en afdelingen binnen de organisatie.

  Context

  Deze tool is ontwikkeld door de Stichting Innovatie & Arbeid specifiek voor de website Werken aan Werkbaar Werk.

  Concreet materiaal

  Personeelsverloop gaat over werknemers die de organisatie verlaten. Bij vrijwillig verloop ligt het initiatief daarbij bij de werknemer: hij/zij beslist zelf om de organisatie te verlaten. Onvrijwillig verloop gaat om verloop waarbij de werknemer niet zelf beslist om de organisatie te verlaten, denk maar aan ontslag, einde contract of pensioen van de werknemer.

  Een zekere mate van verloop onder het personeel kan goed zijn voor een onderneming. Wanneer het personeelsverloop te groot wordt, brengt het vooral kosten en organisatieproblemen met zich mee. In heel wat organisaties volgt men het personeelsverloop jaarlijks op.

  Met behulp van dit formulier overzicht personeelsverloop, kan je zelf zo een overzicht opmaken. Zo krijg je een zicht op het percentage personeelsverloop, maar ook een aantal kenmerken van werknemers die de organisatie verlaten hebben, zoals de functie en afdeling.

  Met de tool kan je verder kijken dan de algemene cijfers van het personeel en nagaan of verloop meer voorkomt bij specifieke functies of afdelingen. Maak ook zeker een verschil tussen verschillende vormen van verloop, zoals vrijwillig en onvrijwillig verloop. Probeer naast de cijfers ook meer informatie te verzamelen om een goed antwoord te krijgen op de vraag waarom werknemers beslissen om de organisatie te verlaten. Dan kan bijvoorbeeld via exitgesprekken, in teamoverleg, het sociaal overleg, ...

  Beschikbaarheid

  Het excel formulier kan je terugvinden onder documenten.