De Stichting Innovatie & Arbeid ontwikkelde een formulier om opleidingen en leren op de werkplek te registreren. Opleidingen en leren op de werkplek vragen vaak een belangrijke investering. Door gegevens over opleidingsinspanningen bij te houden kan een organisatie het opleidingsbeleid beter opvolgen en sturen. Het registratieformulier is opgesteld voor de textielindustrie, maar kan inspirerend zijn en aangepast worden voor andere sectoren. Zowel formele als informele vormen van leren kunnen geregistreerd worden.

Context

Het registratieformulier maakt deel uit van de brochure "Leren op de werkplek. Goede praktijkvoorbeelden uit de textielsector". De brochure maakt aan de hand van 8 praktijkvoorbeelden duidelijk hoe leren op de werkplek in de textielsector concreet kan verlopen. Opleidingen nemen in deze ondernemingen een belangrijke plaats in en betekenen een aanzienlijke investering in tijd en middelen. Om het opleidingsbeleid beter te kunnen opvolgen en sturen, houden organisaties kengetallen van hun opleidingsinspanningen bij. Het registratieformulier is een voorbeeld van hoe dat kan.

Concreet materiaal

Het formulier 'Registreren van opleidingen' is een voorbeeld van registratieformulier waarmee je off-the-job en on-the-job trainingen kan registreren. Het biedt een overzicht van:

 • gevolgde opleidingen
 • opleidingsvormen
 • opleiders
 • datum van opleidingen
 • uren opleiding
 • totale opleidingskosten

De totale opleidingskosten worden verder opgesplitst naar:

 • loonkost per uur van de persoon in opleiding
 • totale loonkost van persoon tijdens de opleiding
 • factuur
 • loonkost interne lesgever
 • vergoedingen ten laste van de werkgever

Je kan het formulier eenvoudig aanpassen aan bedrijfsspecifieke situaties en verwachtingen. Het formulier is geïnspireerd op casestudies in 8 textielbedrijven en geeft de meest voorkomende opleidingssituaties in de textielsector weer. Waar nodig worden de cellen in het schema toegelicht.

Beschikbaar

Je kan een voorbeeld van een registratieformulier terugvinden onder documenten.