Ontwikkeld door
Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

FACTS sheets van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk focussen op een specifiek thema wat betreft veiligheid en gezondheid op het werk, of op een specifieke sector of beroepsgroep. Op één recto-verso blad komen kort en bondig de belangrijkste risico's aan bod, wat men er aan kan doen, wie verantwoordelijk is waarvoor en waar meer informatie kan worden terug gevonden.

Context

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft tot doel om van Europa een veiligere, gezondere en meer productieve arbeidsplaats te maken. Om de arbeidsomstandigheden in Europa te verbeteren focust het agentschap op risicopreventie. Eén van de tools daarbij is het ontwikkelen van FACTS sheets over verschillende arbeidsgerelateerde thema's.

Concreet materiaal

FACTS sheet 31 gaat specifiek over stress op het werk en de onderliggende oorzaken en is gericht op werknemers. Het gaat dieper in op:

  • Wat is stress op het werk?
  • Wat zijn de oorzaken van stress op het werk?
  • Wat moet mijn werkgever doen om stress op het werk te verminderen?
  • Bestaat er op mijn werk een probleem met stress?
  • Wat moet ik doen om stress op het werk aan te pakken?
  • Wat moet ik doen na een aan stress gerelateerde ziekte?
  • Hoe kan ik mijn collega's, familieleden of vrienden helpen indien zij te maken hebben met stress op het werk?
  • Waar kan ik informatie vinden over stress op het werk en de onderliggende oorzaken?

Het onderdeel over "Bestaat er op mijn werk een probleem met stress?" bevat ondermeer een checklist met vragen om vast te stellen of er daadwerkelijk een probleem bestaat binnen de organisatie.

Het onderdeel "Wat moet ik doen om stress op het werk aan te pakken?" geeft ideeën om samen met de werkgever, manager en vakbonds- of andere werknemersvertegenwoordiger oplossingen te vinden voor stress op het werk. Oplossingen worden ondermeer gezocht in de sfeer op het werk, de taakeisen, de controlemogelijkheden en opleiding.