Ontwikkeld door
partnerschap tussen Antwerp Management School, Slim naar Antwerpen en Zuid-Limburg Bereikbaar

Flexibel werken is een ruimer begrip waar telewerken een onderdeel van kan zijn. Is jouw onderneming of organisatie klaar voor flexibel werken? Hoe geef je dat beleid vorm? 

Aanpak 

Wil je de mogelijkheden van flexibel werkenzijn voor jouw organisatie verkennen? Wil je in het nieuwe normaal bekijken hoe ver jouw onderneming hierin staat en waar er nog potentieel is om uit te breiden of te verbeteren? Deze flexwerkscan helpt je om dat potentieel in kaart te brengen. De scan geeft je ook gerichte adviezen aan de hand van vier onderdelen:

Potentieel & aanpak: Hoe is het werk in mijn bedrijf georganiseerd en biedt dit mogelijkheden voor flexibel werken? Hoe is telewerken georganiseerd? Kiezen medewerkers zelf hun werktijden? 

Betrokkenheid & ondersteuning: Hoe betrekken wij medewerkers en leidinggevenden bij het invoeren/verbeteren van flexibel werken? Wie ondersteunt hen bij eventuele vragen?

Beleidskader: Worden afspraken vastgelegd in een officiële policy? Zijn verwachtingen duidelijk? Hoe ondersteun je telewerkers?

Infrastructuur: De juiste infrastructuur is een belangrijke voorwaarde om flexibel te kunnen werken. Niet enkel digitaal, maar ook een werkomgeving met voldoende mogelijkheden om elkaar te vinden in een ‘flexibel’ kantoor.

De scan invullen duurt een kwartier. Na afloop krijg je een digitaal rapport toegestuurd en kan je je flexwerkscan dashboard online bekijken. Per onderdeel krijg je concrete adviezen, afgestemd op jouw antwoorden.

Concreet materiaal 

Flexibel werken, iets voor jouw organisatie? Doe de test!

Antwerp Management School 

Email info@antwerpmanagementschool.be