Competenties in competitie. Doe- en denkboek competentie-management invoeren in de kmo

Ontwikkeld door
UNIZO KMO-contact, afsluiter van het ESF-project ‘Competentiebeleid invoeren in de KMO’

Het boek Competenties in Competitie behandelt zeer diverse thema's, gaande van het opmaken van functiebeschrijvingen over functioneringsgesprekken en vormingsbeleid tot loonbeleid en het opzetten van een competentiemanagementsysteem.

Het opzet is door middel van toetsingslijsten, persoonlijke getuigenissen en zelfscans zowel reflectie te stimuleren als inspiratie te bieden.

Dit boek maakt deel uit van een ruimer aanbod aan hulpmiddelen en instrumenten ontwikkeld door UNIZO onder de koepel HRM-coach.

Concreet materiaal

Het boek is opgedeeld in 12 delen:

 • Ondernemingen met competenties aan de slag
 • Waar staan we? Hoe zijn we bezig?
 • Werken met uw missie, visie, strategische doelstellingen en waarden in uw onderneming
 • Bouwen aan de competentiegerichte organisatiestructuur
 • Zorg voor een sterke interne communicatie
 • Leren veranderen
 • Werken met competenties
 • Coachend leiding geven
 • Functionerings- en andere gesprekken houden
 • Vorming en opleiding: investeer in uw bedrijf, investeer in de ontwikkeling van uw medewerkers
 • Hoe gezond is uw loonbeleid
 • Zet in op de best mogelijke inzet van uw medewerkers

De nieuwe instrumenten zijn complementair bij de reeds bestaande toetsingslijsten van de HRMCoach en behandelen volgende thema's:

 • Toets omtrent de opvattingen over het personeelsbeleid
 • Grondige scan van het gevoerde personeelsbeleid en de ontwikkelingsbehoeften
 • Werken met missie, visie, strategische doelstellingen en waarden
 • Bouwen aan een competentiegerichte organisatiecultuur
 • Ontwikkeling van een sterk intern communicatieconcept
 • Opzetten van een medewerkers-bevraging
 • Begeleiden van succesvolle organisatie-veranderingsprocessen
 • Begeleiden van medewerkers doorheen verandering
 • Competenties hanteren als uitgangspunt
 • Competentiegericht selecteren
 • Coachend leidinggeven aan individuele medewerkers
 • Coachend leidinggeven aan een team
 • Introductie van functioneringsgesprekken goed opzetten
 • Ontwikkelingskaart voor medewerkers
 • Opstap naar een globaal ontwikkelingsplan
 • Optimalisering van het gehanteerde loonsysteem als steunpijler voor uw competentie- en resultaatgericht personeelsbeleid