Ontwikkeld door
VION

Binnen het ESF-project COMPECOACH ontwikkelde VION een recepten- en toolboek over competentiemanagement voor eerstelijnverantwoordelijken. Beide boeken willen leidinggevenden wegwijs maken in competentiemanagement en hen praktische hulpmiddelen aanreiken om zelf aan de slag te gaan.

Context

Het ESF-project COMPECOACH had tot doel om succesfactoren voor de implementatie van competentiemanagement in kaart te brengen. Tijdens het project werden HR-verantwoordelijken en eerstelijnsverantwoordelijken samen gebracht in twee lerende netwerken. Dit leidde tot de conclusie dat medewerkers in leidinggevende functies steeds meer worden ingezet in processen zoals werving en selectie, evalueren en beoordelen, ... Tegelijkertijd zijn deze leidinggevenden daar vaak niet voldoende op voorbereid en worden onvoldoende ondersteund bij deze taken. 

Concreet materiaal

De ervaringen uit de lerende netwerken werden gebundeld in twee praktische werkinstrumenten voor eerstelijnsverantwoordelijken: een receptenboek en een toolboek.

Het receptenboek wil eerstelijnsverantwoordelijken wegwijs maken in competentiemanagement en welke taken ze als eerstelijnverantwoordelijken daarin kunnen opnemen. Er worden negen thema's kort behandeld:

 1. competentiemanagement
 2. werving en selectie
 3. onthaal en introductie
 4. evalueren en beoordelen
 5. competentieontwikkeling
 6. doorstroom
 7. retentie
 8. uitstroom
 9. changemanagement

Elk thema wordt kort toegelicht en wordt concreter gemaakt aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

Het toolboek wil eerstelijnverantwoordelijken praktische tools aanreiken om zelf aan de slag te gaan met competentiemanagement. Het gaat om stappenplannen, documenten en andere hulpmiddelen. Het gaat om tools die actief worden gebruikt in de ondernemingen die deelnamen aan het project en gemakkelijk vertaald kunnen worden naar de eigen organisatie. Zo kan je ondermeer een voorbeeld van een tevredenheidsenquĂȘte en een tips en vragenlijst voor een exitgesprek terug vinden. De toolbox gaat dieper in op zeven thema's:

 1. werving en selectie
 2. onthaal en introductie
 3. evalueren en beoordelen
 4. competentieontwikkeling
 5. doorstroom
 6. retentie
 7. uitstroom

Beschikbaar

Het receptenboek en het toolboek kan je terugvinden onder documenten.