Ontwikkeld door
Project Synergy

Op basis van een aantal stellingen komt in de checklist "arbeidsverhoudingen" onder meer de relatie tussen werknemers en hun direct leidinggevende aan bod. De ingevulde checklist wordt samengevat in een profiel met beoordeling en wordt ook grafisch weergegeven. De checklist bestaat ook in de vorm van een vragenlijst.

Context

De checklist arbeidsverhoudingen werd ontwikkeld binnen het Synergy-project.

Naast de checklist arbeidsverhoudingen, is er ook een:

 • checklist arbeidsvoorwaarden / vragenlijst arbeidsvoorwaarden
 • checklist arbeidsomstandigheden / vragenlijst arbeidsomstandigheden
 • checklist arbeidsinhoud / vragenlijst arbeidsinhoud
 • vragenlijst persoonskenmerken

Het geheel maakt deel uit van drie publicaties:

 1. Anders organiseren & beter werken
 2. Woorden wekken, voorbeelden strekken
 3. In het land van Flanders Synergy

Deze publicaties kunnen gratis besteld worden via het ESF-agentschap

Concreet materiaal

De checklist Arbeidsverhoudingen focust op:

 • de relatie tussen medewerkers en hun direct leidinggevende,
 • vooroverleg ten aanzien van overlegorganen (indien aanwezig in de organisatie),
 • werking van overlegorganen (indien aanwezig in de organisatie),
 • verslag en informatie van de overlegorganen (indien aanwezig in de organisatie),
 • relatie vakbond - leden (indien aanwezig in de organisatie),
 • faciliteiten vakbondsafgevaardigden (indien aanwezig in de organisatie),
 • invloed van werknemersafvaardiging (indien aanwezig in de organisatie),
 • relatie tussen vakbond en werkgever (indien aanwezig in de organisatie),
 • relatie tussen werknemers,
 • inspraakprocedures voor werknemers.

Elk onderdeel van de checklist bevat een aantal stellingen over een job die met "ja" of "nee" worden beantwoord. Het geheel wordt samengevat in een profiel en bijhorende beoordeling. Het geheel wordt voor elk type job ook grafisch voorgesteld. De checklist bestaat ook in de vorm van een vragenlijst.

Beschikbaarheid

Alle checklist en vragenlijsten zijn gratis te downloaden via de website www.sociotechniek.be/synergy.htm.