Checklist/vragenlijst arbeidsinhoud

  Ontwikkeld door
  Project Synergy

  Op basis van een aantal stellingen wordt in de checklist "arbeidsinhoud" onder meer nagegaan in welke mate jobs ruimte laten voor autonomie en afwisseling in het werk. De ingevulde checklist wordt samengevat in een profiel met beoordeling en wordt ook grafisch weergegeven. De checklist bestaat ook in de vorm van een vragenlijst.

  Context

  De checklist arbeidsinhoud werd ontwikkeld binnen het Synergy-project.

  Naast de checklist arbeidsinhoud, is er ook een:

  • checklist arbeidsvoorwaarden/vragenlijst arbeidsvoorwaarden
  • checklist arbeidsomstandigheden/vragenlijst arbeidsomstandigheden
  • checklist arbeidsverhoudingen/vragenlijst arbeidsverhoudingen
  • vragenlijst persoonskenmerken

  Het geheel maakt deel uit van drie publicaties:

  1. Anders organiseren & beter werken
  2. Woorden wekken, voorbeelden strekken
  3. In het land van Flanders Synergy

  Concreet materiaal

  De checklist Arbeidsinhoud omvat 7 onderdelen:

  • autonomie
  • afwisselende taken
  • volledigheid
  • contact & samenwerking
  • organiserende taken
  • informatievoorziening
  • kortcyclisch werk

  Elk onderdeel van de checklist bevat een aantal stellingen over een job die met "ja" of "nee" worden beantwoord. Het geheel wordt samengevat in een profiel en bijhorende beoordeling. Het geheel wordt voor elk type job ook grafisch voorgesteld. De checklist bestaat ook in de vorm van een vragenlijst.

  Beschikbaarheid

  Alle checklist en vragenlijsten zijn gratis te downloaden via de website www.sociotechniek.be/synergy.htm.