Ontwikkeld door
ACV

Deze brochure van het ACV richt zich op vakbondsvertegenwoordigers. Ze heeft tot doel vakbondsvertegenwoordigers te ondersteunen bij het mee uitwerken van een preventiebeleid rond psychosociale belasting op het werk in de eigen organisatie.

Context

Naar aanleiding van de aanpassing van de regelgeving over pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk in 2007 stelde het ACV deze brochure op. Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag vallen nu onder de bredere noemer psychosociale belasting, zoals ook werkstress. Deze brochure heeft tot doel vakbondsafgevaardigden te ondersteunen om de regelgeving in hun eigen organisatie beter en mee te helpen naleven. 

Concreet materiaal

De brochure bevat naast een algemene voorstelling van de problematiek en uitleg bij de belangrijkste begrippen, veel informatie over het regelgevend kader rond pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag, alsook werkstress. De brochure maakt een overzicht van alle betrokken partijen die binnen de organisatie een rol spelen bij de preventie van deze vormen van psychosociale belasting.

De brochure legt, zoals in de regelgeving, de nadruk op preventie en risicoanalyse. 

Beschikbaar

De brochure kan je terugvinden onder documenten