Ontwikkeld door
BOSTA

BOSTA koos er voor niet langer het product uit het assortiment centraal te stellen, maar de wensen van de klant en zich van daaruit te organiseren. Medewerkers gingen over de afdelingen heen samenwerken. Dat evolueerde tot werken met regionale teams. Het zorgde voor een verbreding van het takenpakket, meer autonomie en meer betrokkenheid en een sterke omzetstijging.

Context

BOSTA België NV, een technische groothandel in leidingsystemen, is een organisatie die haar omzet in een paar jaar tijd zag stijgen van 2,3 miljoen euro in 2003 naar ruim 17 miljoen euro in 2010. Dankzij de creativiteit en inzet van haar werknemers groeide BOSTA België van de ‘zwakke leerling’ in de MegaGroup tot ‘één van de beste van de klas’ en werd zelfs marktleider in de verkoop van zwembadpompen.

Aanpak

In de vroegere manier van werken functioneerden de verschillende afdelingen (sales, backoffice, (tele)marketing, ...) allemaal als kleine eilanden. Het gevolg was dat er bij problemen vaak met de vinger naar elkaar werd gewezen. BOSTA koos er voor niet langer het product uit het assortiment centraal te stellen, maar de wensen op maat van de klant aan te bieden. Voor deze klantgerichte benadering had men er baat bij om afdelingen te laten samenwerken. 

BOSTA startte met een experiment van verbeteringsprojecten om mensen over hun functionele afdelingen heen met anderen te laten samenwerken. Het experiment liep drie jaar en gaf de medewerkers de gelegenheid om te wennen aan een andere manier van werken. Stap voor stap is er gewerkt aan het uitbouwen van regionale teams die hun eigen doelstellingen kiezen, eigen procesopvolging doen, KPI’s opstellen,… Het management bewaakt enkel de frequentie van teamsamenkomsten, het opstellen van een salesplan en de resultaatmetingen.

Resultaten

Het inzetten op zelfsturende teams heeft ertoe geleid dat het takenpakket van medewerkers verbreedde. De medewerkers hebben ook een zeg gekregen in de koers die BOSTA op moet gaan en krijgen als team meer autonomie om deze koers in te voelen. Daardoor voelen de medewerkers zich meer betrokken bij de organisatie.

De organisatieverandering heeft er ook toe bijgedragen dat Bosta zijn omzet sterk zag stijgen. De aanpak wordt vertaald naar de andere vestigingen van de MegaGroup.

Bron

Een uitgebreidere beschrijving kan je op de website van Flanders Synergy downloaden.

Bijhorende projecten

Kwic-toolbox: handvaten voor zelfsturende teams

 

Contact

BOSTA
Industrieweg 166
9030 Mariakerke - Gent
09/216.28.28
www.bosta.be