Ontwikkeld door
FCB (Nederlandse arbeidsmarktorganisatie van en voor werkgevers en werknemers in de sectoren Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang)

In Nederland zijn er arbocatalogussen beschikbaar voor diverse sectoren. Dat zijn instrumenten die ontwikkeld zijn door de sociale partners in de verschillende sectoren die organisaties willen ondersteunen bij het werken aan een betere veiligheid, welzijn en gezondheid van werknemers in de sector. Hoewel de arbocatalogussen sectorspecifiek zijn, zijn ze toch relevant en kunnen inspirerend werken voor andere sectoren.

Context

Arbocatalogussen zijn Nederlandse instrumenten die ontwikkeld zijn door de sociale partners in verschillende sectoren. Een arbeidscatalogus voor een bepaalde sector bevat hulpmiddelen die organisaties uit de sector kunnen ondersteunen bij het werken aan een betere veiligheid, welzijn en gezondheid van de werknemers in de sector. 

De arbocatalogus Jeugdzorg is ontwikkeld door FCB, een arbeidsmarktorganisatie van en voor werkgevers en werknemers in de sectoren Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang. De praktijkgids Werkdruk en werkstress gaat over werkdruk als belangrijke oorzaak van werkstress en heeft als doel praktische hulpmiddelen aan te reiken om in de sector Jeugdzorg effectief aan de slag te gaan. Hoewel de arbocatalogussen sectorspecifiek zijn, zijn ze ook relevant en kunnen ze heel inspirerend werken voor andere sectoren.

Concreet materiaal

De praktijkgids Werkdruk en werkstress bestaat uit drie onderdelen:

 • Begrippen en achtergronden
 • Werken aan minder werkdruk
 • Hulpmiddelen bij aanpak van werkdruk

De "Praktijkgids 1 - Begrippen en achtergronden" bevat achtergrondinformatie en een overzicht van begrippen gelinkt aan werkdruk en werkstress en gaat dieper in op de structurele aanpak van werkdruk en werkstress in een organisatie.

De gids bevat een checklist met werkdruk- werkstresssignalen en een "quickscan werkdruk en werkstress" om op een snelle manier een zicht te krijgen op mogelijke werkdrukproblemen binnen de eigen organisatie. Naast de quickscan bevat de praktijkgids ook een uitgebreidere vragenlijst die dieper ingaat op volgende thema's:

 • de inhoud van het werk
 • de werklast
 • de regelmogelijkheden
 • de contactmogelijkheden en stijl van leidinggeven
 • emotionele belasting
 • werk- en rusttijden
 • monitoren en analyseren van werkdrukproblemen in de organisatie
 • maatregelen en het beleid rond werkdruk in de organisatie

De "Praktijkgids 2 - Werken aan minder werkdruk" gaat dieper in op de structurele aanpak van werkdruk en werkstress. Dit verloopt via 8 praktijkregels die dieper ingaan op bovenstaande acht thema's van de uitgebreide vragenlijst.

De "Praktijkgids 3 - Hulpmiddelen bij aanpak werkdruk" biedt een overzicht van mogelijke hulpmiddelen, maatregelen en interventies  die leidinggevenden, teams en HR-medewerkers zelf kunnen toepassen. Hoewel deze specifiek gericht zijn op de sector Jeugdzorg kunnen ze ook bruikbaar zijn en inspirerend werken voor andere sectoren.

Beschikbaar

De 3 praktijkgidsen kan je terugvinden onder documenten.