• Box voor bazen - COMPLEAD
 • Brochure "Psychosociale aspecten" - Reeks Sobane-strategie
 • Checklist Keeping Up Competence
 • Checklist Leerrijke Jobs
 • Checklist/vragenlijst arbeidsinhoud
 • Checklist/vragenlijst arbeidsomstandigheden
 • Checklist/vragenlijst arbeidsverhoudingen
 • CompeCoach - toolbox voor eerstelijnsleidinggevenden
 • Competent van kop tot teen!
 • Competenties in competitie. Doe- en denkboek competentie-management invoeren in de KMO
 • Formulier Registreren van opleidingen
 • HRwijs
 • I-Talent-O
 • Jaarlijks overzicht personeelsverloop
 • Jaarlijks overzicht ziekteverzuim
 • Kennisbeheren in uw team. Analyserooster en verbeterplan
 • Kennisoverdracht organiseren
 • KMO Toetsingslijst Hoe geraak ik in gesprek met mijn medewerkers? Functioneringsgesprekken in de KMO (HRM Coach)
 • KMO Toetsingslijst Hoe geraak ik in gesprek met mijn team van medewerkers? Werkoverleg in de KMO (HRM Coach)
 • KMO Toetsingslijst Werkverzuim aanpakken (HRM Coach)