Doelpubliek

 • leidinggevenden en HR-verantwoordelijken
 • vakbondsvertegenwoordigers
 • zelfstandige ondernemers
 • medewerkers

Waarover het kan gaan

 • De hoeveelheid (werk)stress die mensen zelf ervaren en wat de gevolgen daarvan zijn.
 • Het risico op burn-out en de gevolgen daarvan voor de persoon, het bedrijf of de organisatie en de samenleving.
 • De factoren die leiden tot problematische werkstress:
  • Hoge werkdruk is de belangrijkste factor.
  • Voor werknemers spelen ook emotionele belasting, een problematische relatie met de leidinggevende, onvoldoende afwisseling, gebrek aan autonomie en belastende arbeidsomstandigheden een rol.
  • Voor zelfstandige ondernemers spelen ook emotionele belasting, een gebrek aan managementvaardigheden, fysiek belastende arbeidsomstandigheden, lange werkweken en beperkte sociale ondersteuning een rol.
 • De factoren die (werk)stress verlagen, de zogenaamde buffers, zoals je werk zelf meer kunnen bepalen, de rol van de leidinggevende en collega’s en sociale ondersteuning in je privéleven.
 • Hoe een organisatie een goed beleid rond voorkomen van werkstress en burn-out kan voeren.
 • Wat mensen zelf kunnen doen (zelfzorg).
 • Wat er kan of moet gebeuren wanneer mensen uitvallen en hoe ze nadien op een goede manier terug aan de slag kunnen.
 • De specifieke rol van constant bereikbaar zijn (denk aan GSM en smartphone, laptop, …).

Hoe je het aanpakt

Inleidende oefening

Maak een oefening die draagkracht en draaglast duidelijk maakt en hoe overbelasting kan werken. Laat de deelnemers zoeken naar welke factoren daarin een rol spelen, maar vraag vooral naar de factor die het verschil maakt (blootstelling, tijd). Dit is de opstap naar de discussie over wat werkstress is.

Deskundige betrekken

Doe een beroep op de preventiedienst, de arbeidsgeneesheer of iemand van de externe preventiedienst.

Vragenlijst

Je kan de deelnemers op voorhand of ter plekke een vragenlijst laten invullen. Laat ze online de burn-out test doen: http://burnoutassessmenttool.be/

Mogelijke vragen

 • Moeten we leren leven met stress? Met burn-out? Waarom wel, waarom niet?
 • Waar ligt de verantwoordelijkheid? Bij de persoon zelf of bij de organisatie? Welke rol speelt het privéleven van een persoon? Welke rol speelt de organisatie of het bedrijf?
 • Gaat het vooral over het aantal uren werk of over de intensiteit en het tempo van het werk?
 • Hoe beschermen we mensen voor overbelasting (bereikbaarheid, toegang tot server, afleggen van telefoons…..)?
 • Hoe kunnen we werkstress verminderen?
  • Als individu?
  • Als organisatie?
 • Welke goede voorbeelden van bedrijven of organisaties rond het voorkomen van werkstress of waar de problemen goed aangepakt worden zijn er?