Doelpubliek

 • leidinggevenden en HR-verantwoordelijken
 • medewerkers
 • vakbondsvertegenwoordigers
 • zelfstandige ondernemers

Waarover het kan gaan

Tot aan het pensioen werken is niet voor iedereen even haalbaar. De training kan gaan over hoe je langer met goesting aan de slag kan blijven en hoe de kwaliteit of werkbaarheid van het werk daartoe bijdraagt. Je kan het hebben over die zaken die de haalbaarheid van het pensioen aantasten zoals bv. belastende arbeidsomstandigheden. Daarnaast kan je ingaan op wat kan helpen om langer aan de slag te blijven, vb. aangepast werk.  

Hoe je het aanpakt

Het thema aanbrengen

 • Deelnemers laten nadenken over hoe je dit onderwerp bespreekbaar maakt binnen de organisatie, hoe je tot verbetering kan komen, enz.
 • Aandacht besteden aan:
  • belastende arbeidssituaties
  • de relatie direct leidinggevende
  • de mate van flexibiliteit binnen de job of organisatie.
 • Ingaan op het belang van preventie: wat doet een organisatie nu al voor (jongere) medewerkers in functie van het volhouden van de job? In welke mate is er loopbaanplanning, personeelsplanning?

Dieper ingaan op ‘aangepast werk’

 • Wat betekent aangepast werk voor jou?
 • Welke jobs zijn bij jullie aanpasbaar en welke niet? Waarom? Wat zijn mogelijke oplossingen?
 • Wat maakt het (aangepast) werken haalbaar? Zijn er verschillen tussen groepen (gender, leeftijd,…)?
 • Welke stappen moet je zetten binnen de organisatie om tot aangepast werk te komen?

Doe-opdracht

Doe de oefening “Als ik kon toveren, dan zou ik dit veranderen (in mijn huidige job):…?”. Laat de deelnemers daarna hun ideeën uitwisselen. Welke ideeën zou je nu al kunnen uitvoeren in jouw organisatie?

Mogelijke vragen

 • Vind je het haalbaar om dezelfde job te blijven doen tot aan je pensioen? Waarom wel/niet?
 • Indien niet: wat moet veranderen? Kan dit binnen jouw organisatie? Waarom wel/niet?
 • Stel dat je aangepast werk mag doen. Hoe moet dit eruit zien om te kunnen werken tot aan je pensioen?
 • Voor zelfstandige ondernemers: hoe zorg je ervoor dat je zaak blijft draaien tot aan je pensioen? Wat kan je zelf nog doen tot aan je pensioen? Wat niet? Hoe kan je hiervoor een oplossing zoeken?
 • Indien niet: wat moet veranderen? Kan dit binnen jouw organisatie? Waarom wel/niet?
 • Stel dat je aangepast werk mag doen. Hoe moet dit eruit zien om te kunnen werken tot aan je pensioen?
 • Voor zelfstandige ondernemers: hoe zorg je ervoor dat je zaak blijft draaien tot aan je pensioen? Wat kan je zelf nog doen tot aan je pensioen? Wat niet? Hoe kan je hiervoor een oplossing zoeken?
 • Laat de deelnemers hun eigen haalbaarheid inschatten op een schaal van 0 tot 10. Vraag waarom en doe een groepsgesprek. Het doel is om de eigen ervaringen en perspectieven naar voor te brengen.
 • In hoeverre bereidt jouw organisatie zich voor op het pensioen van medewerkers? Welke maatregelen en praktijken zijn gangbaar? Zijn er loopbaanplannen? Wat is de inhoud en kwaliteit hiervan? Zijn er ‘opvolgers’ die ingewerkt worden?
 • Leg uit wat een innovatieve arbeidsorganisatie is. Vraag hoe dit kan helpen bij de haalbaarheid van werken tot aan het pensioen.
 • Wat bemoeilijkt de haalbaarheid van het werken tot aan het pensioen? Maak een lijst en rangschik: wat heeft de meeste impact, wat het minst?
 • Stellingenspel: Akkoord of niet akkoord? Waarom?
  • Werken tot 67 zal nooit voor iedereen haalbaar zijn.
  • Als we creatief omspringen met de manier waarop we werken, kunnen we iedereen aan boord houden.
  • Voor de mensen die dreigen uit te vallen moeten we onmiddellijk aangepaste maatregelen nemen.
  • Werken tot aan de pensioenleeftijd is eigenlijk alleen maar een probleem voor mensen die zwaar fysieke arbeid moeten verrichten.

Nuttige documentatie

 • Maak een presentatie met tips hoe je dingen kan veranderen: wat zijn voorwaarden voor verandering? Vb.
  • Leg nadruk op het nemen van kleine stappen.
  • Hoe kan je een draagvlak creëren?
  • Hoe krijg je meer mensen enthousiast voor deze ideeën? Enz.
 • Gebruik onze grafieken en cijfergegevens uit de datatool en/of de publicaties. Laat zien hoeveel % van de mensen het haalbaar vinden om tot het pensioen te werken met en zonder aangepast werk.
 • Zoek cases of goede voorbeelden, eventueel recent in de media getoond.