Wat is jong en oud inzetten?

Jong en oud inzetten duidt op een leeftijdsbewuste aanpak. Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat mensen van verschillende leeftijden anders behandeld moeten worden. Leeftijdsbewust werken gaat eerder over gelijke kansen voor iedereen, ongeacht de leeftijd.

Waarom is jong en oud inzetten belangrijk?

De noden en wensen die je nu hebt voor je job kunnen binnen vijf jaar helemaal anders zijn. Op de arbeidsmarkt zijn mensen actief van alle leeftijden tussen 18 en 65 jaar, soms nog jonger of ouder. De levensfase waarin de werkende Vlamingen zich bevinden, is dus erg divers. Je wil misschien iets extra bijleren, een betere werk-privébalans vinden of eens iets nieuws uitproberen. Daarbij komt dat we met z’n allen langer moeten werken. Door de sterk veranderende wereld is het ook nodig dat we levenslang blijven leren. Wat je op school hebt geleerd, volstaat niet meer om je hele loopbaan mee te zijn.

Het is dus belangrijk de werksituatie af te stemmen op de leeftijd en levensfase van de medewerkers. Zo kan het werk overeenstemmen met de noden en verwachtingen of kan de manier van leren aan ervaring en leeftijd aangepast worden.

De relatie tussen leeftijd en werkbaar werk in Vlaanderen

Wanneer we kijken hoe werkbaar het werk is voor de Vlaamse werknemers (2019) en zelfstandige ondernemers (2016) valt op dat mensen van 55 jaar of ouder het goed doen. Zowel bij werknemers als zelfstandige ondernemers geven 55-plussers vaker aan dat het werk voor hen werkbaar is. Dit zou kunnen betekenen dat 55-plussers betere jobs hebben dan hun jongere collega’s. Meer waarschijnlijk is dat mensen die na hun 55ste aan de slag zijn net mensen zijn die sowieso een werkbare job hebben en net door die werkbare job minder snel uitvallen.

Werkbaar werk en leeftijd bij werknemers

Wanneer we de werkbaarheid van het werk voor werknemers van verschillende leeftijdsgroepen bekijken, zien we enkele verschillen.

Werkbaar werk en leeftijd werknemers

 
 

Bron: Werkbaarheidsmeting Werknemers, 2019

 

Het werkbaarheidsrapport van werknemers van 55 jaar of ouder valt opvallend gunstiger uit dan dat van hun collega’s in de leeftijdsgroep 50 tot 54 jaar. In de leeftijdscategorie 55+ ligt het aandeel werknemers met een te hoge werkstress lager. Het welbevinden op het werk ligt bij 55-plussers hoger en ze hebben vaker een goede balans tussen werk en privé. De werkbaarheidsgraad bij de 55-plussers ligt met 52% dan ook opvallend hoger dan in de groep met 50 tot 54-jarigen (48%) en dan bij de jongere collega’s van minder dan 50 jaar (49%). Voor leermogelijkheden blijkt er sprake van een gemeenschappelijke ‘achterstand’ voor alle 50-plussers: het aandeel werknemers met te weinig leermogelijkheden ligt zowel bij de 50 tot 54-jarigen als bij de deelgroep 55-plus hoger dan bij hun jongere collega’s.

Een andere fase in het leven kan samengaan met een andere thuissituatie. Wanneer we de thuissituatie van de werknemers in Vlaanderen in 2019 bekijken, zien we beperkte verschillen. Bij alleenstaande werknemers met kinderen ligt de werkbaarheid iets lager. Ze hebben vaker dan andere werknemers te maken met overmatige stress op het werk. Ze hebben ook iets minder leermogelijkheden op het werk. Wanneer we de balans tussen werk en privé bekijken, zien we dat mensen met kinderen het, ongeacht de aanwezigheid van een partner, vaker moeilijker hebben. Het aandeel werknemers met een gezonde balans tussen werk en privé ligt hier lager.

Werkbaar werk en leeftijd bij zelfstandige ondernemers

Werkbaar werk en leeftijd zelfstandige ondernemers

 
 

Bron: Werkbaarheidsmeting Zelfstandige ondernemers, 2019

 

Zes op de tien zelfstandige ondernemers van 55 jaar of ouder heeft werkbaar werk. Daarmee scoren ze beter dan hun jongere collega’s. Dit komt vooral door de betere werk-privé balans en minder stress op het werk. De leeftijdsgroep die het minst hoog scoort voor werkbaar werk is die van de 30 tot 39-jarigen. Daarvan heeft vier op de tien werkbaar werk. In tegenstelling tot hun oudere collega’s hebben zij minder vaak een goede balans tussen werk en privé en kampen ze vaker met werkstress.

Verschillende levensfases betekenen vaak ook verschillende thuissituaties. Wanneer we kijken naar de aanwezigheid van inwonende kinderen zien we een verschil tussen groepen. De helft (50%) van de zelfstandige ondernemers met inwonende kinderen heeft werkbaar werk. Bij hun collega’s zonder inwonende kinderen is dat iets meer dan de helft (55%), maar het verschil tussen beide groepen is niet significant. 

Aan de slag

Een leeftijdsbewust beleid start met een analyse van je organisatie. Breng in kaart wie er aan de slag is in de organisatie, welke leeftijdsgroepen sterk of minder sterk vertegenwoordigd zijn, wat de noden en wensen zijn van de medewerkers en de organisatie,… Afhankelijk van hoe de organisatie eruit ziet, kan je het beleid vorm geven. Handige tools om een leeftijdsbewust personeelsbeleid uit te werken, vind je rechts bovenaan deze pagina.