Doelpubliek

 • leidinggevenden en HR-verantwoordelijken
 • medewerkers 
 • vakbondsvertegenwoordigers
 • zelfstandige ondernemers

Waarover het kan gaan

Je kan trainingen rond competenties en talent geven over:

 • wat competenties zijn en hoe je deze kan inzetten in je organisatie en/of voor jezelf
 • het belang om rond competenties te werken voor je organisatie en/of voor jezelf
 • het helder krijgen van competenties
 • strategisch competentiemanagement
 • het opbouwen van een leercultuur in een organisatie.

Hoe je het aanpakt

Simulatieoefening Ruimte voor competenties

Een simulatiespel over competenties, competentiemanagement en competentieontwikkeling. Een spel om met deelnemers na te denken over competenties, over kennis, vaardigheden en attitudes. Deelnemers leren deze begrippen in het spel om zo de link te leggen naar hun eigen werksituatie en eigen competenties. Het spel focust eveneens op competentiemanagement en competentieontwikkeling en legt een duidelijke link tussen beiden. Het spel kan in verschillende soorten trainingen ingezet worden:

 • om begrippen te verkennen en duidelijk te krijgen
 • om het eigen competentiebeleid kritisch te bekijken en alle neuzen in dezelfde richting te krijgen
 • om na te denken over welke richting je uit wil met competentiemanagement
 • om medewerkers en leidinggevenden te betrekken in het competentiebeleid en dit handen en voeten te geven op de werkvloer.

Opdracht voor leidinggevenden

Maak een overzicht van competenties die je organisatie zal nodig hebben in de toekomst:

 • Welke heb je hiervan al in huis? Welke niet? Welke heb je nu in huis maar ga je niet meer nodig hebben binnenkort?
 • Hoe krijg je de competenties die je mist toch in huis? Welke opties heb je?
 • Wat betekent dit voor de organisatie? Voor de medewerkers? Hoe kan je hen hierop voorbereiden?

Opdracht over de eigen competenties

Ga na bij jezelf waar je sterktes liggen en waar je energie van krijgt. Hoe kan je je eigen job hierrond bijsturen?

 • Waar ben je sterk in? Welke taken doe je graag? Van welke soort taken of activiteiten krijg je energie?
 • Welke taken lopen moeilijk? Hoe komt dit?
 • Welke taken gaan goed, maar zou je liever niet meer doen?
 • Wat zou je nog willen ontdekken? Waarin zou je nog willen bijleren?

Doe-opdracht binnen eenzelfde team of organisatie

Zorg voor een blad per persoon en laat ieder zijn naam hierop schrijven. Geef elke deelnemer post-its en vraag om hierop een of meerdere sterktes van collega’s te noteren. Ieder plakt de post-its bij de juiste persoon. Op die manier krijgen deelnemers meer inzicht in de eigen sterktes, ook die onbewust aanwezig zijn.

Opdracht over strategisch competentiemanagement

Laat de groep volgende vragen voorbereiden:

 • Wat is strategisch competentiemanagement? Wat verstaan jullie hieronder?
 • Zet jouw organisatie in op strategisch competentiemanagement? Wat doen jullie wel/niet? Waarom?

Toon de resultaten van het onderzoek over strategisch competentiemanagement dat je op deze website kan terugvinden. Vraag naar de sector van de deelnemers en vergelijk met de cijfers uit de publicatie. Herkennen ze zich hierin? Is er ook bij hen een vooruitgang?

Doe-opdracht voor leidinggevenden

Met deze opdracht kan je aantonen dat het belangrijk is om bij aanwerving naar eenduidige competenties op zoek te gaan, die makkelijk te vinden zijn in eenzelfde persoon en realistisch is. Druk relevante (vb. sector- of bedrijfsspecifiek) vacatures en/of jobomschrijvingen af en laat deze beoordelen door de groep. Naar welke competenties zijn ze op zoek? Welk profiel wordt hier gezocht? Wat moet de nieuwe medewerkers kunnen en kennen? Welk gedrag moet hij/zij vertonen? Kom je iets te weten over het team waarbinnen hij/zij zal moeten functioneren?

Mogelijke vragen

 • Hoe leren medewerkers in jouw organisatie? Hoe leer je zelf het makkelijkst? Geef een voorbeeld.
 • Denk eens terug aan jouw eerste weken en maanden in je nieuwe job. Wat kon je al en wat niet? Welke competenties? Wat heeft je geholpen om je job helemaal onder de knie te krijgen?
 • Hoeveel leer jij nog in jouw huidige job? Hoe leer jij bij? Hoe blijf je bij? Wat doet jouw organisatie, jouw leidinggevende om leren te bevorderen? Wat doe je zelf? Geef voorbeelden.
 • Wat kan jouw organisatie nog doen om jou nog te laten bijleren?
 • Akkoord/niet-akkoord stelling. Waarom?
  • Kijken naar competenties en bijleren is vooral nuttig als je start in een nieuwe job, daarna is dit veel minder van belang.
  • Werken rond competenties van mensen is een mooi doel, maar niet iedereen wil bijleren. Medewerkers zien vaak het nut er niet van in.
  • Werken rond competenties en talent kan heel bedreigend zijn voor medewerkers.
 • Hoe kan je competenties gebruiken in jouw organisatie? In welke processen zijn deze nuttig? Wat zijn voor- en nadelen wanneer je rond competenties gaat werken?

Nuttige documentatie

 • Gebruik de cijfers en informatie vanuit onze publicaties rond dit thema.
 • Gebruik de stellingen en vragen hierboven door ze af te drukken en te verdelen in verschillende werkgroepen.
 • Er zijn verschillende competentiewoordenboeken gratis online beschikbaar (vb. bij de overheid). Hierin kan je inspiratie halen om competenties te formuleren voor de eigen organisatie.
 • Zoek cases of goede voorbeelden, eventueel recent in de media getoond.