Doelpubliek

 • leidinggevenden en zaakvoerders met personeel
 • medewerkers die door een leidinggevende worden aangestuurd

Waarover het kan gaan

Bij doordacht delegeren geef je weloverwogen en op een goede manier taken, opdrachten of verantwoordelijkheden door.

De volgende thema’s kunnen aan bod komen:

 • voorwaarden voor delegeren
 • hoe de taken goed verdelen en opvolgen
 • belang van feedback en hoe goed feedback geven
 • hoe de werkdruk voor iedereen onder controle houden
  • voor de medewerkers
  • voor de leidinggevende zelf
 • hoe voldoende autonomie (en vertrouwen) aan mensen geven
 • hoe een goede coachende leidinggevende zijn
 • hoe goed samenwerken in een team.

Hoe je het aanpakt

Uitwisseling in groepjes over delegeren

 • In subgroepen eigen ervaringen met delegeren verkennen: wat liep er goed – wat kan er beter wat betreft de keuze van het takenpakket, de communicatie met de persoon die taken over neemt, met de controle van het werk, enzovoort. Waarom wil je wel/niet delegeren?
 • Elk groepje brengt verslag uit en samen maak je een lijst met do’s en don’ts. Je kan dit doen met de Delphimethode waarmee je in verschillende rondes tot een ultieme lijst komt.

Oefening over communicatie

 • Dit is een plezierige oefening om het belang van goede communicatie in te leiden. Maak 2 of 3 rijen met de deelnemers. Geef aan elke rij een boodschap op papier. De eerste persoon in de rij leest de boodschap en fluistert die aan zijn buur, en zo verder. De laatste in de rij noteert de ontvangen boodschap op een flipover. De eerste in de rij leest de beginboodschap voor. Veel plezier! Zet de mensen nu per rij rond de tafel. Laat hen op een flipover waarin je in het midden een cirkel tekent en daaromheen een grotere cirkel in de middelste cirkel noteren wat in hun organisatie de communicatie moeilijk maakt of belemmert. In de cirkel eromheen noteren ze wat die communicatie (kan) versterken. Laat elke groep verslag uitbrengen en bespreek de resultaten.

Oefening over rol en stijl leidinggevende

 • Is de leidinggevende meer georiënteerd op relaties en mensen of meer georiënteerd op taken en doelstellingen? Hoe komt dat? Moet een leidinggevende keuzes maken of kan hij beide doelstellingen realiseren? Hoe pak je dat zelf aan?
 • Hoe gedraagt iemand zich in een stresssituatie? Waar wordt dan de nadruk op gelegd?
 • Maak een korte inleiding over de Circle of influence. Gebruik bijvoorbeeld een filmpje. Deze oefening is nuttig om ervoor te zorgen dat het in vergaderingen, gesprekken… gaat over dingen waar we controle over hebben en dat er in een team en met de leidinggevende goed kan worden samengewerkt.