Doelpubliek

 • (HR) managers
 • leidinggevenden
 • medewerkers
 • vakbondsvertegenwoordigers

die vooral werkzaam zijn in kantooromgevingen.

Waarover het kan gaan

Het Nieuwe Werken is een combinatie van vier elementen: werken waar en wanneer je wilt, een kantoorinrichting die daarop is afgestemd, structureel bereikbaar zijn en coachend leidinggeven. In deze train de trainer focussen we op de eerste 3 elementen. Voor coachend leidinggeven verwijzen we naar de pagina leiding geven met klasse.

 • Waarom zetten bedrijven de stap naar het nieuwe werken? In welke mate sluit deze nieuwe manier van werken aan bij de uitdagingen van vandaag? Of gaat het puur om een kostenbesparing?
 • Heeft het nieuwe werken een impact op het innovatief vermogen van een bedrijf/organisatie?
 • Waarom zijn medewerkers geïnteresseerd in deze nieuwe manier van werken?
 • Welke impact heeft deze manier van werken op de organisatie van het werk, op de manier waarop er wordt samengewerkt, op de manier van leidinggeven en op de betrokkenheid van medewerkers?
 • Maakt het nieuwe werken het werken werkbaarder?
 • Hoe organiseer je structurele bereikbaarheid en wat betekent dit voor de medewerkers?
 • Wat zijn voordelen en mogelijke valkuilen van het nieuwe werken?

Hoe je het aanpakt

Inleidende vragen

Ga 15 jaar terug in de tijd! Hoe zag je werk er toen uit? Wat is er veranderd?

Vraag 1: Is de tijd en plaats van werken veranderd?

 • Het tijdstip waarop mensen werken?
 • Hoeveel tijd ze werken (minder werken, meer verlof, ed)?
 • De plaats waar men werkt? (thuiswerken, andere locatie, ruimte delen, enz.)

Vraag 2: Hoe is de inhoud van je werk veranderd?

 • Zijn er meer taken bijgekomen?
 • Zijn er taken weggevallen?
 • Kan je meer of minder dan toen?
 • Kan je kiezen hoe je je werk doet? 
 • Word je betrokken bij de voorbereiding en opvolging van het werk? Bij kwaliteitsverbetering?

Vraag 3: Hoe is de stijl van leidinggeven veranderd?

 • Strakker, minder strak? Meer of minder hiërarchisch?
 • Krijg je meer of minder ondersteuning?
 • Staat hij of zij meer of minder open voor overleg?

Vraag 4: Is de inrichting van je werkplaats veranderd?

 • Zijn er nieuwe machines, toestellen of andere technologiën?
 • Is er nieuwe of meer informatica?
 • Is er sprake van automatisering?
 • Wat met de inrichting van de werkplek? Heb je meer of minder plaats?
 • Zitten jullie met meer of minder personen in één ruimte?
 • Is het gebouw moderne architectuur met meer comfort?

Bij veel deelnemers kan je met groepjes werken. Afhankelijk van de beschikbare tijd krijgt elke groep dezelfde of een andere vraag.

Bespreking van cases

Op https://hetnieuweteamwerken.be/leer-uit-de-praktijk vind je tal van beschrijvingen van hoe bedrijven het nieuwe werken hebben ingevoerd. Je kan kiezen uit voorbeelden uit heel verschillende sectoren. Je kan kiezen voor voorbeelden die dicht aansluiten bij de werkomgeving van de deelnemers, of net kiezen voor voorbeelden uit compleet andere sectoren. Kies je voor het laatste dan zullen de deelnemers zich makkelijker kunnen concentreren op de case en maken ze minder de vergelijking met hun eigen situatie. Je kan de deelnemers in groepjes de cases laten analyseren en hun bevindingen plenair bespreken.

 • Waarom werd het nieuwe werken ingevoerd?
 • Hoe ziet het nieuwe werken er uit in het bedrijf?
 • Wie is de trekker van het project?
 • Wat vind je van het resultaat?

Presentatie

Op basis van het onderzoek ‘Wat als we nieuw gaan werken’ werd een presentatie gemaakt.

In de werkbaarheidsmonitor werden vragen gesteld over het nieuwe werken. Ook hierover werd een presentatie gemaakt.

Competentiescan Het Nieuwe TeamWerken voor leidinggevenden (HNTW)

In een vorming met leidinggevenden (en eventueel HR) kan je de competentiescan HNTW gebruiken. Met deze scan kan je inzoomen op de competenties die van leidinggevenden worden verwacht in het kader van het nieuwe werken.

Wanneer je deze scan gebruikt in een training, kan je met de leidinggevenden bespreken in welke mate ze bepaalde competenties belangrijk vinden en hoe je competenties in concreet gedrag kan vertalen.

Mogelijke vragen

 • Zou je tijd en plaats onafhankelijk willen werken? Waarom? Welke voordelen/ nadelen?
 • Hoe ga je de grens bepalen tussen werk en privé?
 • Is er thuis ruimte om te werken?
 • Wat zijn de ervaringen met het werken in landschapsbureau ’s. Is het wennen? Wat zijn de mogelijkheden/beperkingen?
 • Om in landschapsbureau’s te kunnen werken: wat zijn de Do’s en Dont’s. Welke afspraken zijn er nodig?
 • Idem voor thuiswerk
 • Is dit een zegen of een vloek?
 • Is thuiswerk een oplossing
  • voor de werk/privé balans?
  • het file probleem?
  • enkel voor mensen met kleine kinderen?
  • functies die er niet van kunnen “genieten”?

Nuttige documentatie

 • Onderzoeksrapport Werkbaar werk en het nieuwe werken. Het Nieuwe Werken (HNW) is geen magische formule voor meer werkbaar werk. Vooral de combinatie van regelmogelijkheden, aanvaardbare taakeisen en ondersteuning van de directe leiding dragen bij tot werkbaar werk voor nieuwe werkers.
 • Onderzoeksrapport Het nieuwe werken in de Vlaamse ondernemingen en organisaties. Cijfers over Het Nieuwe Werken op basis van de IOA-enquête 2014.
 • Onderzoeksrapport Wat als we nieuw gaan werken? Het Nieuwe Werken is een concept waarbij samenstellende delen elkaar versterken en versnellen: telewerken en flexibel werken, open kantoren, werkplekdelen, digitalisering van het werk en een vlakkere organisatiestructuur met een nieuwe manier van leiding geven die autonomie van de werknemers ondersteunt. Literatuurstudie, gesprekken met deskundigen en 8 cases.
 • Het nieuwe teamwerken. Deze website is het resultaat van een ESF project van de Vlerick Business School en Arteveldehogeschool. Informatie uit wetenschappelijke hoek wordt afgewisseld met inzichten uit de praktijk. De tools kunnen je inspireren of helpen om (aspecten van) HNTW aan te pakken. Via sociale media kanalen Linked’n en Twitter kan je kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen, elkaar feedback geven en elkaar inspireren.