Tips & tricks voor leidinggevenden

Contact online

Denk goed na over hoe je medewerkers met elkaar online in contact laat komen. Organiseer je online vergaderingen om je medewerkers met elkaar te laten praten? Als die inhoudsloos zijn, krijg je enkel - terecht - gefrustreerde medewerkers. Organiseer in het begin van een online meeting een rondvraag: hoe gaat het met je? Vraag gerust aan de medewerkers om het kort te houden. Moedig medewerkers aan om onderling contact te houden. 

Communicatie

Stem de verwachtingen rond communicatie en taakinhoud af op de mogelijkheden van je tools en knowhow. Zorg dat de waaier aan mogelijkheden breed genoeg zijn. Niet iedereen werkt op dezelfde manier. Check bij je medewerkers wat voor hen het beste werkt, maar durf ook aan te geven wat voor jou werkt. Doe je dit niet, dan kan je rekenen op frustraties en een slechtere kwaliteit van het geleverde werk.

Wees een klankbord

Resultaatgericht werken op afstand is niet “spartel en je zal leren zwemmen”. Zorg voor voldoende opvolging in one-to-one gesprekken en wees een klankbord voor je medewerkers. Ondersteun medewerkers die bijvoorbeeld moeite ervaren met het opstellen van een planning en ga samen na hoe je daar aan zou kunnen werken.

Minder controleren minder werkdruk

Samen werken op afstand betekent delegeren en minder controleren. Logisch gevolg: je geeft je medewerkers verantwoordelijkheid én beslissingsbevoegdheid. Anders worden de beslissingslijnen nog langer. Volg enkel de dingen die er toe doen. Je zal merken dat ook jouw werkdruk daalt.

De mens achter het resultaat

Verlies de mens achter het resultaat niet uit het oog. Resultaten halen, is belangrijk, maar lukt (ook op afstand) niet altijd. Bekijk samen met je medewerker waarom het doel niet behaald is. Misschien waren er bepaalde obstakels onderweg? Zie je vaardigheden waar je medewerker zich nog verder in moet ontwikkelen? Zet dan in op leermogelijkheden of koppel dit aan een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Werk/ privé-balans

Bewaak de werk/privé-balans. In de praktijk blijkt het risico dat medewerkers te veel gaan werken veel groter dan dat ze te weinig tijd in hun werk stoppen. Maak duidelijke afspraken met je medewerkers over hun beschikbaarheid en bereikbaarheid. Stoor je medewerkers zo weinig mogelijk in hun privé-tijd. De kans is groot dat je meestal bij iemand anders terecht kan voor een antwoord, of dat de vraag wel even kan wachten.

Voorbeeldfunctie

Neem jouw voorbeeldfunctie serieus als het gaat om telewerken. Ook voor jou gelden dezelfde afspraken rond bijvoorbeeld bereikbaarheid, aanwezigheid, gebruik van nieuwe media, het behalen van resultaten, transparantie. Moeten medewerkers een moeilijke (of minder leuke) taak doen? Doe mee! Zo kan je zelf ook beter de eventuele gevolgen inschatten en mee nadenken over oplossingen.