getuigenis Foreach

Telewerken was voor corona al een gangbare praktijk in heel wat Vlaamse ondernemingen en organisaties. Sinds corona raakte telewerken nog verder verspreid. Ondernemingen en organisaties bekijken nu of ze dat in de toekomst zullen blijven doen. Maar hoe pak je dat het beste aan?

Voor de Vlaamse sociale partners en de Vlaamse overheid is het van belang dat telewerken in Vlaanderen op een werkbare en productieve manier gebeurt. De Stichting Innovatie & Arbeid bracht daarom op onderzoek gebaseerde inzichten en aandachtspunten samen. We beantwoorden concrete vragen die bedrijfsleiders, HR-managers, leidinggevenden en werknemers stellen en verzamelden tools, tips en tricks.

Deze webpagina’s werden samengesteld in september 2020 en worden geactualiseerd wanneer de regelgeving wijzigt op basis van het sociaal overleg op federaal niveau.

 

Financiële ondersteuning voor telewerken

Met de werkbaarheidscheques en de verhoging van de KMO-portefeuille krijgen ondernemers financiële steun om een versnelling hoger te schakelen op het vlak van werkbaar werk. Je kan de werkbaarheidscheques nu ook inzetten om je te ondersteunen in het uitwerken van je telewerkpolicy.

ga naar financiële ondersteuning voor telewerken

Waarom telewerken

Het aantal ondernemingen en organisaties die hun medewerkers laten telewerken is door corona sterk toegenomen. Blijven jouw medewerkers ook na corona telewerken? Wat zijn de voor- en nadelen voor jouw organisatie? Waarom willen medewerkers telewerken? En zijn er alternatieven voor telewerken?

 

ga naar waarom telewerken vraag

 

Organisatie van telewerken

Telewerken loopt niet altijd van een leien dakje. Hoe geef je het telewerkbeleid vorm dat past bij jouw onderneming en medewerkers? Hoeveel dagen telewerken per week is ideaal? Wat doen medewerkers nog op kantoor? En wat als niet iedereen kan telewerken? Hoe pak je telewerken best aan?

ga naar organisatie van telewerken

Duurzaam telewerken

In deze coronatijden wordt telewerken soms holderdebolder ingevoerd. Dan is er geen tijd om telewerken grondig voor te bereiden. Maar het is nooit te laat om bij te sturen. Duurzaam telewerken vraagt dat je afspraken maakt over bereikbaarheid en connectiviteit. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers verbonden blijven met elkaar en de onderneming? Hoe geef je leiding vanop afstand? Hoe kan je gezond én productief thuis werken?

 

ga naar duurzaam telewerken

 

Wettelijk kader voor telewerken

Structureel telewerken wordt geregeld via CAO 85. Voor occasioneel telewerken is er de wet op werkbaar en wendbaar werk. Belangrijk is om samen goede afspraken te maken en de basics op papier te zetten. In de regelgeving is voorzien dat je telewerken kan vergoeden, maar dat is niet verplicht. Ook hierover maak je best duidelijke afspraken.

ga naar wettelijk kader telewerken

Tips & Tricks

Tips & tricks voor medewerkers

ga naar tips & tricks voor medewerkers

Tips & tricks voor organisaties

ga naar tips & tricks voor organisaties

Tips & tricks voor leidinggevenden

ga naar tips & tricks voor leidinggevenden