Wat is een goed voorbeeld?

Een beschrijving van hoe men werk maakt van werkbaar werk

Een praktijk is een beschrijving van hoe bedrijven of organisaties werk maken van werkbaar werk. Meestal gaat het over een aantal concrete acties binnen het bedrijf of de organisatie, zoals het invoeren van teamwerk, het uitwerken van een competentiebeleid, enzovoort.

De beschrijving van de praktijk bevat de belangrijkste informatie wat betreft de context waarin de specifieke praktijk wordt toegepast, hoe het bedrijf of de organisatie het heeft aangepakt en wat de resultaten ervan zijn.

Telkens wordt ook de bron weergegeven waarop de beschrijving is gebaseerd. Ook andere interessante links die rechtstreeks met de praktijk te maken hebben, worden vermeld. Via de link(s) kom je bij die bron(nen) terecht en kan je vaak nog een meer uitgebreide beschrijving van de praktijk terug vinden.

Wanneer in de beschreven praktijk gebruik wordt gemaakt van een tool die ook op deze website terug te vinden is, kan je dat steeds onder "gerelateerde kennisdocumenten" terug vinden.