Past het verdelen van werk in teams bij jouw onderneming?

Passen teams binnen de doelstellingen en prioriteiten van de organisatie? Is het werk in de onderneming georganiseerd en gestructureerd volgens de productiestromen of het dienstverleningsproces?  

Ben je bereid te investeren?  

Brede inzetbaarheid en flexibiliteit klinken goed, maar werken niet als de bezettingsgraad te laag is of de werkdruk te hoog. Er is ook voldoende tijd nodig voor opleiding en begeleiding van de teamleden én de leidinggevenden. Teamwerk mag ook niet gezien worden als kostenbesparing. Je investeert in het team op een andere manier. Er gewoon een laag tussenuit te halen’ werkt niet. 

Ben je er klaar voor?  

Is de organisatie van jouw onderneming klaar om verantwoordelijkheden af te staan aan de teamleden? Dat valt soms zwaar. Zo kan het gebeuren dat een team niet de bevoegdheid krijgt om écht zelfsturend te werken.  

Goed organiseren is ook altijd maatwerk én vraagt een verregaande vorm van betrokkenheid van de medewerkers en de sociale overlegorganen in het veranderingsproces. 

Speel het Teamspel

Wil je teamwerk invoeren of de werking van je teams verbeteren dan kan je aan de slag met het Teamspel. Het uitgangspunt van het spel is de impact van externe ontwikkelingen op de organisatie van het werk in een onderneming. Teamwerk kan een antwoord zijn op de nieuwe uitdagingen.