Masterclass Goed organiseren

Een organisatie of team kan je vergelijken met een boomgaard. Zie je ‘rotte appels’ als oorzaak van problemen die alles verzuren of zie je ze eerder als een symptoom van pijnpunten of mankementen in je bedrijf of team waarmee je aan de slag kan gaan. Met deze masterclass geven we je inzicht in de belangrijkste elementen van goed organiseren en geven we voorbeelden om een organisatie of team nog beter te organiseren.

Steek energie in wat je kan veranderen 

Er zijn omstandigheden van buitenaf waarop je weinig impact hebt maar waarmee je best wel rekening houdt. Denk bijvoorbeeld aan de vele wettelijke normen, kwaliteitsnormen of  administratieve regels. Je kan proberen dit te bespreken maar heel vaak kan je er niet zoveel aan veranderen. Probeer er het beste van te maken en hou in de gaten of aangepaste wetgeving nieuwe kansen biedt.

Hou focus

Waarom doe je wat je doet? Wat zijn jouw doelstellingen? Wat inspireert jou? Als je een duidelijke focus en duidelijke doelen hebt, dan kan je van daaruit ook beslissingen nemen en keuzes maken. Er zijn twee grote voordelen in het hebben van een duidelijke focus. Ten eerste biedt dit heel wat veiligheid en houvast aan medewerkers omdat zij weten wat de minimale norm is en wat de grens is van wat kan en niet kan. Het tweede grote voordeel van het houden van een focus is dat dit de medewerkers ook verbindt met een gemeenschappelijk doel.

Maak duidelijk wat je verwacht en geef feedback

Als je een duidelijke focus hebt, dan is het nuttig om de structuur in je organisatie daarop af te stemmen en de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk te stellen. Want dan kan je duidelijk aangeven wat je verwacht van mensen en daarover ook feedback geven. In een bedrijf of team heeft iedereen een bepaalde functie en een daaraan verbonden takenpakket. Om voluit te kunnen inspelen op veranderingen en nieuwe uitdagingen, om je doelen efficiënt te realiseren, zorg je ervoor dat je medewerkers hun takenpakket flexibel kunnen invullen en bijsturen.  

Gebruik afspraken als een goede leidraad

Als je duidelijke doelen hebt en je hebt die rollen en verantwoordelijkheden goed omschreven, dan is het ook belangrijk om goede afspraken te maken om je team of organisatie goed te organiseren. Niet alleen het resultaat telt maar ook de weg ernaartoe moet zo efficiënt mogelijk zijn. Het gaat dan zowel over de voorbereiding, de dagdagelijkse werkzaamheden maar ook over de ondersteunende activiteiten. Afspraken vormen daarvoor een goede leidraad. Dit zorgt voor werkbaar werk zodat mensen met plezier komen werken en de werkstress verlaagt.

Zie verschillen als rijkdom

In een team heb je veel verschillen. Het is de kunst om die verschillen als rijkdom te zien. In een team of organisatie heb je verschillende soorten medewerkers en zij vragen allemaal een andere aanpak. We kunnen vijf verschillende medewerkers onderscheiden: de betrokken, de plichtsbewusten, de harmoniezoekers, de minimalisten en de geboeide medewerkers. Elk van deze medewerkers heeft een aantal kenmerken:

  • de dynamische of betrokken medewerkers zijn heel loyaal aan het bedrijf maar ook heel gedreven.
  • de plichtsbewuste medewerkers zorgen voor stabiliteit in een organisatie.
  • harmoniezoekers willen een goede werk-privé balans en hebben daarin ook de nodige flexibiliteit nodig.
  • de minimalisten worden beschouwd als de moeilijkste groep in een organisatie. Zij doen enkel wat van hen verwacht wordt.
  • de geboeide medewerkers zijn medewerkers die zeer gedreven zijn maar vooral werken vanuit hun eigen passie en carrièredoel.

Hoe aan de slag met deze masterclass?

Bij elke film/masterclass is er een handleiding. Je kan deze masterclass individueel online bekijken, maar je kan de video ook gebruiken in een groepsdiscussie of vorming. In de handleiding vind je vragen en discussietopics om de video te bespreken. 

Deze masterclass maakt deel uit een reeks van masterclasses. Zij behandelen telkens één thema van werkbaar werk. Deze masterclass hoort bij het thema goed organiseren.