WERKBAAR WERKT!

Hét event over werkbaar werk dat je niet mag missen

woensdag 29 maart 2023
Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel
 

Bouw aan jouw expertise over werkbaar werk en versterk je rol als consulent, partner, aanspreekpunt, trainer, adviseur van ondernemingen en organisaties. Kom te weten hoe anderen hun expertise over werkbaar werk inzetten bij ondernemingen en organisaties

Bekijk het programma en schrijf je nu in want de plaatsen zijn beperkt!

Het event is gratis. Bij inschrijving rekenen we natuurlijk op je aanwezigheid.

›   Schrijf je in

Sprekers

Caroline Copers

Caroline Copers is algemeen secretaris van het Vlaams ABVV en is in 2023 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). De SERV is het huis van het Vlaams sociaal overleg. Het is dé ontmoetingsplaats van de Vlaamse werkgeversorganisaties (Voka, UNIZO, Boerenbond en Verso) en de werknemersorganisaties (ACV, ABVV, ACLVB). Ze werken er samen aan adviezen en akkoorden over belangrijke sociaal-economische onderwerpen. Het doel? Meer welzijn en welvaart voor iedereen in Vlaanderen.

Danny Van Assche

Danny Van Assche is gedelegeerd bestuurder van UNIZO en is in 2023 ondervoorzitter van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). De SERV is het huis van het Vlaams sociaal overleg. Het is dé ontmoetingsplaats van de Vlaamse werkgeversorganisaties (Voka, UNIZO, Boerenbond en Verso) en de werknemersorganisaties (ACV, ABVV, ACLVB). Ze werken er samen aan adviezen en akkoorden over belangrijke sociaal-economische onderwerpen. Het doel? Meer welzijn en welvaart voor iedereen in Vlaanderen.

Valerie Thys

Valerie Thys, host van dit event, heeft de afgelopen 15 jaar gewerkt als host voor radio en televisie en als presentatrice, moderator en dagvoorzitter op diverse events. Ze is mediatrainer, mentor voor jonge ondernemers en ze helpt bedrijven duurzamer te maken als gecertifieerd duurzaamheidsconsulent.

Ria Bourdeaud’hui

Ria Bourdeaud’hui is econoom en werkt als onderzoeker bij de Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV. Ze heeft twintig jaar ervaring in het meten van werkbaar werk in Vlaanderen en hoopt dat haar werk kan bijdragen tot het werkbaarder maken van werk voor iedereen. Ze zet graag in op de link tussen de resultaten vanuit de metingen, de ervaringen op de werkvloer én de to-do’s voor beleid en sociaal overleg.

Hans De Witte

Professor Hans De Witte is actief als onderzoeker en werkt aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven. Al meer dan 30 jaar inspireert hij studenten via het vak arbeidspsychologie en maakt deel uit van de onderzoeksgroep Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie (WOPP). Hij doet onderzoek naar de gevolgen van stress en burn-out, bevlogenheid, pesten, jobonzekerheid, werkloosheid en tijdelijk werk op de betrokkenheid van medewerkers.

Lien Van Rampelberg

Lien Van Rampelberg is onderzoekster bij de Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV. Ze gelooft in goed geïnformeerde beslissingen en hoopt als onderzoeker te kunnen bijdragen aan de informatie die daarvoor nodig is. Dat geldt zeker ook voor het meest recente onderzoek naar werkstresspreventie, dat ze samen met collega Hendrik Delagrange deed.

Lieven Eckelaert

Lieven Eckelaert is organisatiesdeskundige bij Workitects. Hij spitst zich toe op de link tussen de arbeidsorganisatorische context, teamontwerp en -werking en de werkbaarheid van jobs. Als senior consultant in de innovatieve arbeidsorganisatie heeft hij ervaring in de begeleiding van organisaties richting een betere performantie en meer werkbaarheid. Hij coördineert in dit verband heel wat innovatieprojecten in verschillende sectoren.

Ida Veldeman

Ida Veldeman heeft jarenlang ervaring in het begeleiden, coachen en trainen van mensen in diverse organisaties. Ze specialiseerde zich als docent en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool in thema's als leiderschap, organisatiedesign en de aanpak en begeleiding van stress en burn-out. De rode draad doorheen haar activiteiten is haar passie voor groei van mensen en organisaties. Cursisten en coachees omschrijven haar als gedreven, enthousiast en creatief.
Haar motto: “Feel the fear and do it anyway. When the path reveals itself, follow it.”

Caroline Lanckriet

Caroline Lanckriet is arbeids- en organisatiepsycholoog met vijf jaar ervaring in werving, selectie en assessmentcenters. Daarna stapte ze over naar de externe preventiediensten. Haar rol als preventieadviseur psychosociale aspecten (PA-Psy) is de afgelopen jaren geëvolueerd van het behandelen van ‘klachten’ rond pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag, naar de preventie van stress en burn-out. Haar ambitie is om in verbinding met alle relevante actoren (werkgevers, sociale partners, werknemers, stakeholders …) te blijven investeren in (primaire) preventie en in de bevordering van het welzijn binnen organisaties.

Maarten Andriesen

Maarten Andriessen is al meer dan 20 jaar actief in de wereld van HR en Organisatie. Door de jaren heen heeft hij tal van projecten begeleid en opgezet in uiteenlopende sectoren. Thema’s waar hij rond werkt of werkte zijn selectie, motivatie, organisatiecultuur en samenwerking, veranderingsmanagement en arbeidsorganisatie.  Momenteel is hij ook onderwijsassistent aan de VUB en verantwoordelijk voor het vak Organisatieontwerp.

Anja Van den Broeck

Professor Anja Van den Broeck werkt aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen aan de KU Leuven. In haar onderzoek bestudeert ze hoe en onder welke voorwaarden werknemers optimaal kunnen functioneren op de werkvloer. De zelfdeterminatietheorie vormt de kern van haar onderzoek. Ze bestudeert daarnaast welzijn, burn-out, engagement en job design. Ze publiceerde in de belangrijkste wetenschappelijke tijdschriften in management en arbeidspsychologie en deelt daarnaast graag haar inzichten met organisaties en het ruime publiek.

Stephan Vanderhaeghe

Stephan Vanderhaeghe is onderzoeker bij de Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV en heeft twintig jaar ervaring in het meten van werkbaar werk in Vlaanderen.

Stephan Tomlow

Stephan Tomlow is ondervoorzitter bij VerV, beroepsvereniging voor ergonomie en teamleader ergonomie bij Liantis. Vanuit zijn passie voor mensgerichte werkomstandigheden en ruime ervaring als externe preventieadviseur en gastdocent ergonomie deelt hij graag inzichten om zelf aan de slag te gaan. Met de koppeling van theorie en praktijk zal hij je ongetwijfeld inspireren om een pragmatische, ergonomische bril op te zetten.

Hendrik Delagrange

Hendrik Delagrange is onderzoeker bij de Stichting Innovatie & Arbeid. Hij nam deel aan het project ‘Anders Organiseren 2.0’ van Europa WSE, waar hij één van de vier ‘Wijzen’ was die de twaalf projecten volgden en begeleidden. Hij is ook mede-auteur van het onderzoek naar werkstresspreventie.

Ezra Dessers

Ezra Dessers is onderzoeksleider Arbeid, Organisatie en Technologie aan HIVA – KU Leuven en co-auteur van het boek ‘Robot zoekt collega’.

Raf Vranken

Raf Vranken werkt sinds 2022 als senior project manager bij Flanders Make. Daarvoor heeft bij Alcatel en Nokia diverse leidinggevende functies ingevuld, in binnen- en buitenland.

Rob Heyman

Rob Heyman is coördinator van het Kenniscentrum Data & Maatschappij. Hij werkt als senior-researcher bij imec-SMIT-VUB en docent voor het vak Users and innovation in digital media aan de VUB, vakgroep SCOM. In één woord samengevat werkt hij voornamelijk aan boundary objects; methoden en tools om kennis tussen leken en experten van verschillende disciplines te vertalen. Het doel is om participatie in innovatie te vergroten dankzij deze boundary objects.

Marina Van den Broeck

Marina Van den Broeck is samen met Joris Ghijsels zaakvoerder van Praxisnetwerk. Ze begon haar loopbaan op een begeleidingsdienst voor buitengewoon onderwijs. Intense contacten met 'moeilijke' jongeren, ouders en schoolteams toonden haar al snel de complexiteit van conflicten. Nu geeft ze opleidingen rond conflictpreventie en -hantering in diverse sectoren. Ze probeert vastgelopen teams weer met elkaar te verbinden.

Christ Vanneste

Christ Vanneste is diversiteitsconsulent ABVV West-Vlaanderen bij het project ‘mind the switch en inclusieve werkvloeren’. Om het sociaal overleg te bevorderen ondersteunt deze dienst werknemersvertegenwoordigers rond personeelsthema’s die impact hebben op inclusie op de werkvloer.

Willem Mahy

Willem Mahy werkt als Application Engineer bij Flanders Make en ontwikkelt er software gericht op uitdagingen binnen de maakindustrie. Hij heeft jarenlang ervaring in het ontwikkelen van software voor verschillende doeleinden. In de workshop rond technologie toont hij hoe je een VR-bril kan inzetten als hulpmiddel op het werk.

Sven Van Damme

Sven Van Damme is zaakvoerder van Humano en adviseert organisaties rond hun bedrijfscultuur. Hij leert recruiters, trajectbegeleiders, arbeidsconsulenten … hoe zij een analyse kunnen maken van een heersende bedrijfscultuur en hoe zij deze kennis kunnen inzetten. Deze inzichten helpen om meer eenzelfde taal te spreken en zo succesvol in gesprek te gaan met ondernemingen. Daarvoor was hij voorzitter van verschillende nationale en internationale verenigingen en werkte hij bij diverse multinationals en kmo's rond algemeen management.

TIM theater Inspinazie

TIM Theater biedt thematisch improvisatietheater aan voor organisaties en ondernemingen. Ze spelen zowel korte scènes als volledige voorstellingen, telkens met een hoge betrokkenheid en inspraak van het publiek. Ze hebben heel wat ervaring opgebouwd rond de thema’s van werkbaar werk. Zo kwam een paar jaar geleden de voorstelling ‘Werkbaar werkt’ uit, die ze speelden op maat van leidinggevenden, werknemers, vakbondsafgevaardigden, zelfstandige ondernemers, specifieke sectoren en beroepen. Verdiepend, verbredend, relativerend, taboedoorbrekend, ontladend en verbindend.

Programma

09:00

Ontvangst met koffie

09:30

Welkomstwoord en inleiding

Valerie Thys, gastvrouw

Caroline Copers, voorzitter SERV

Danny Van Assche, ondervoorzitter SERV

Jo Brouns, Vlaams minister van Werk

09:50

Werkdruk, een wijdverspreid fenomeen

Ria Bourdeaud'hui

Druk, drukker, drukst. Al twintig jaar brengt de werkbaarheidsmeting de werkdruk in jobs in Vlaanderen in kaart. Hoe evolueerde de mate van werkdruk in jobs de voorbije decennia en wat is de stand van zaken vandaag? Welke werknemers en zelfstandige ondernemers lopen het meeste risico om teveel werk te doen in te korte tijd? Werkdruk heeft een grote impact heeft op werkbaar werk. Ria Bourdeaud’hui legt uit hoe de situatie in Vlaanderen eruit ziet.

Een klare blik op burn-out

Hans De Witte

In Vlaanderen is de werkstress toegenomen. Een mogelijk gevolg van langdurige en overmatige werkstress is uitval van medewerkers omwille van burn-out. Maar wanneer spreken we van een burn-out? Hoe kunnen we dit goed meten vb. via een tool zoals de BAT? Wat veroorzaakt burn-out? Hoe kunnen we dit voorkomen en wat kunnen we doen wanneer een medewerker toch uitvalt?  Professor Hans De Witte toont dat een burn-out ontstaat door overbelasting op het werk. Er zijn te veel werkeisen, te weinig hulpbronnen en te weinig recuperatiemogelijkheden. Hij zoomt in op de nood aan structurele werkstresspreventie en geeft handvaten op het niveau van de medewerker zelf en op dat van de jobs en organisaties.

Nood aan een meer integrale aanpak van werkstresspreventie in ondernemingen

Lien Van Rampelberg

Werkstress, werkdruk en het risico op burn-out nemen toe in Vlaanderen. Hoe veranderen we van koers en doen we in de toekomst beter? Hoe geef je op organisatieniveau een goed beleid vorm rond werkstresspreventie? Lien Van Rampelberg van de Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV brengt de resultaten van recent onderzoek naar werkstresspreventie. Ze deelt haar inzichten uit gesprekken met experts en dienstverleners over de moeilijkheden en mogelijkheden om tot een goede preventie van werkstress te komen.

10:50

Website werkbaar werk en intersectorale campagne

11:00

Verplaatsen naar workshops - pauze met drankje

Workshops in parallelle sessies

11:15

Ondernemingen ondersteunen in werkstresspreventie

Lien Van Rampelberg
Caroline Lanckriet

Een zorgvuldige aanpak voor preventie van werkstress is noodzakelijk maar niet makkelijk te realiseren. Hoe kan je als adviseur, consulent of dienstverlener ondernemingen hierbij helpen?
Welke obstakels zijn er te overwinnen en hoe pak je die aan?
In deze workshop trekt Lien Van Rampelberg, onderzoekster bij de Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV,  lessen uit haar onderzoek over werkstresspreventie. Caroline Lanckriet, hoofd van de psychosociale dienst van Mediwet, vult aan vanuit haar ervaringen uit de preventiepraktijk.

Burn-out: van opgefokt naar opgefikt

TIM theater Inspinazie
Ida Veldeman

Burn-out is nog niet in alle ondernemingen of bij iedereen een even makkelijk bespreekbaar thema. Wat doe je dan als consulent, adviseur, dienstverlener? Hoe maak je dit thema bespreekbaar zodat signalen tijdig kunnen opgemerkt worden? Hoe geef je best advies om het risico op burn-out binnen ondernemingen te verminderen? Maar ook, eenmaal mensen uitgevallen zijn omwille van burn-out symptomen, welke stappen raad je aan om medewerkers na uitval terug aan boord te krijgen en herval te vermijden?
In deze workshop brengt het theatergezelschap van Inspinazie de theorie over burn-out in ondernemingen naar de praktijk. Aan de hand van herkenbare scènes kom je tot inspiratie over hoe je burn-out uit de taboesfeer kan halen en hoe je ondernemingen kan ondersteunen bij het voorkomen en remediëren van burn-outs. Na elke scène deelt Ida Veldeman van Artevelde Hogeschool, die bijgedragen heeft aan het EHBBO-zakboekje over burn-out, haar inzichten en is er ruimte voor debat.

Motiverend leiderschap

Anja Van den Broeck
Maarten Andriesen

Medewerkers goed aansturen en gemotiveerd aan het werk houden is van groot belang voor een goede werking van een onderneming of organisatie. In tijden van arbeidsmarktkrapte is het besef hiervan nog toegenomen. Wat is goed leiderschap en wat zijn goede leiderschapsstijlen? Hoe draagt goed leiderschap bij tot het gemotiveerd en duurzaam aan de slag houden van de medewerkers? Wat hebben leidinggevenden zelf nodig om hun rol goed te kunnen opnemen? Professor Anja Van den Broeck en HR-consultant en expert Maarten Andriessen delen hun knowhow.
Els Urbanzyck van Melioris vult aan met een getuigenis.

Werkbaar werk? Niet zonder ergonomie!

Stephan Vanderhaeghe
Stephan Tomlow

15% van de werknemers en 21% van de zelfstandige ondernemers in Vlaanderen geeft aan dat ze hun werk doen in fysiek belastende omstandigheden. Repetitief werk staat met stip op nummer één gevolgd door lawaai, inspannende houding en zwaar werk. Dat heeft een impact op hun werkstress, ziekteverzuim en werken tot aan hen pensioen. Om het risico op fysieke overbelasting en het daarmee gepaarde verzuim te verminderen is het van belang om in te zetten op ergonomie. In deze workshop krijg je een introductie in ergonomie: risicofactoren herkennen, werkplekken mensgericht ontwerpen en bestaande werkplekken evalueren en zo nodig aanpassen. Hoe kan je problemen voorkomen en kan je werk ook zodanig vorm geven dat re-integratie na uitval mogelijk is? Met voorbeelden en oefeningen uit verschillende sectoren geven we inzicht in hoe ergonomie werk werkbaar maakt.

Hoe sleutelen aan de arbeidsorganisatie om werk werkbaarder te maken

Hendrik Delagrange
Lieven Eckelaert

Hoe je werk organiseert, speelt een belangrijke rol om tot werkbaar werk te komen. Denk hierbij aan vlot in teams werken, voldoende afwisseling en autonomie, werk en privé in balans houden, doordacht wel of niet hybride werken, de manier hoe je netwerken uitbouwt binnen en buiten de onderneming. Ingrijpen op de structuur en processen van organisaties is niet makkelijk maar geeft duurzame resultaten en draagt ook bij aan een groter leer- en aanpassingsvermogen. Inzichten vanuit de Raad der Wijzen van het Europa WSE-project Anders Organiseren 2.0 en vanuit de ervaringen van de deskundigen van Workitects die organisaties hierrond begeleiden, geven inzicht in hoe dat in zijn werk gaat.

Conflicten voorkomen en oplossen

Marina Van den Broeck
Christ Vanneste

Hoe kan je conflicten vermijden op de werkvloer? En als ze toch ontstaan, hoe pak je dit constructief aan? Een leidinggevende kan streven naar een positieve, verbindende teamcultuur waarin feedback een rechtmatige plek heeft. Dit zorgt voor werknemers die zich gehoord en gewaardeerd voelen en dit is de beste preventie voor conflictueuze situaties. In werkelijkheid is dit ideale plaatje regelmatig zoek. Deze korte workshop biedt een overzicht van factoren die een conflict mee bepalen, samen met wat do’s en dont’s om samen weer door één deur te kunnen. Marina Van den Broeck, zaakvoerder van Praxisnetwerk, deelt haar expertise in conflictpreventie en –hantering. Christ Vanneste, diversiteitsconsulent ABVV West-Vlaanderen, deelt vanuit concrete cases uit de praktijk zijn inspirerende kijk en aanpak om van conflict naar verbinding te gaan.

Technologie in functie van werkbaar werk

Ezra Dessers
Raf Vranken
Rob Heyman

Technologische innovaties zoals hololenzen, cobots en exo-skeletten staan voor de deur, klaar om samen met de werknemer te werken. Kunnen technologische innovaties bijdragen aan betere arbeidsomstandigheden en kwaliteitsvollere jobs? Maken ze het werk werkbaar?
In deze workshop kom je te weten hoe je het kan aanpakken, welke keuzes je kan/moet maken vanaf de start van het innovatieproces en hoe je leidinggevenden en werknemers in dit innovatieproces betrekt. We gaan proefondervindelijk na wat mogelijke drempels en opportuniteiten zijn en hoe je je daar proactief op kan voorbereiden.

Werkbaar werk op de agenda krijgen

Sven Van Damme

Wanneer en hoe spreek je over werkbaar werk in ondernemingen? Hoe breng je het topic ter sprake? Begin je erover als er zich problemen stellen binnen een onderneming? Leg je de link tussen werkbaar werk en mogelijke gevolgen zoals ziekteverzuim en verloopintentie? Vanuit verschillende invalshoeken kan je werkbaar werk bespreekbaar maken.
In deze workshop wisselen we met elkaar uit welke aanpak kan werken. Samen met Sven Van Damme, zaakvoerder van Humano, gaan we na hoe je bedrijfscultuur kan inzetten om werkbaar werk makkelijker bespreekbaar te maken en het hoger op de agenda te krijgen.

12:30

Lunch en gesprekstafels

Tijdens de lunch kan je een aantal gesprekstafels bezoeken. Hier krijg je uitleg over de werkbaarheidscheques, de competentiechecks voor organisaties (C2’s), de intersectorale campagne werkbaar werk en lopende projecten.

Workshops in parallelle sessies

13:45

Ondernemingen ondersteunen in werkstresspreventie

Lien Van Rampelberg
Caroline Lanckriet

Een zorgvuldige aanpak voor preventie van werkstress is noodzakelijk maar niet makkelijk te realiseren. Hoe kan je als adviseur, consulent of dienstverlener ondernemingen hierbij helpen?
Welke obstakels zijn er te overwinnen en hoe pak je die aan?
In deze workshop trekt Lien Van Rampelberg, onderzoekster bij de Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV,  lessen uit haar onderzoek over werkstresspreventie. Caroline Lanckriet, hoofd van de psychosociale dienst van Mediwet, vult aan vanuit haar ervaringen uit de preventiepraktijk.

Burn-out: van opgefokt naar opgefikt

TIM theater Inspinazie
Ida Veldeman

Burn-out is nog niet in alle ondernemingen of bij iedereen een even makkelijk bespreekbaar thema. Wat doe je dan als consulent, adviseur, dienstverlener? Hoe maak je dit thema bespreekbaar zodat signalen tijdig kunnen opgemerkt worden? Hoe geef je best advies om het risico op burn-out binnen ondernemingen te verminderen? Maar ook, eenmaal mensen uitgevallen zijn omwille van burn-out symptomen, welke stappen raad je aan om medewerkers na uitval terug aan boord te krijgen en herval te vermijden?
In deze workshop brengt het theatergezelschap van Inspinazie de theorie over burn-out in ondernemingen naar de praktijk. Aan de hand van herkenbare scènes kom je tot inspiratie over hoe je burn-out uit de taboesfeer kan halen en hoe je ondernemingen kan ondersteunen bij het voorkomen en remediëren van burn-outs. Na elke scène deelt Ida Veldeman van Artevelde Hogeschool, die bijgedragen heeft aan het EHBBO-zakboekje over burn-out, haar inzichten en is er ruimte voor debat.

Motiverend leiderschap

Anja Van den Broeck
Maarten Andriesen

Medewerkers goed aansturen en gemotiveerd aan het werk houden is van groot belang voor een goede werking van een onderneming of organisatie. In tijden van arbeidsmarktkrapte is het besef hiervan nog toegenomen. Wat is goed leiderschap en wat zijn goede leiderschapsstijlen? Hoe draagt goed leiderschap bij tot het gemotiveerd en duurzaam aan de slag houden van de medewerkers? Wat hebben leidinggevenden zelf nodig om hun rol goed te kunnen opnemen? Professor Anja Van den Broeck en HR-consultant en expert Maarten Andriessen delen hun knowhow.
Els Urbanzyck van Melioris vult aan met een getuigenis.

Werkbaar werk? Niet zonder ergonomie!

Stephan Vanderhaeghe
Stephan Tomlow

15% van de werknemers en 21% van de zelfstandige ondernemers in Vlaanderen geeft aan dat ze hun werk doen in fysiek belastende omstandigheden. Repetitief werk staat met stip op nummer één gevolgd door lawaai, inspannende houding en zwaar werk. Dat heeft een impact op hun werkstress, ziekteverzuim en werken tot aan hen pensioen. Om het risico op fysieke overbelasting en het daarmee gepaarde verzuim te verminderen is het van belang om in te zetten op ergonomie. In deze workshop krijg je een introductie in ergonomie: risicofactoren herkennen, werkplekken mensgericht ontwerpen en bestaande werkplekken evalueren en zo nodig aanpassen. Hoe kan je problemen voorkomen en kan je werk ook zodanig vorm geven dat re-integratie na uitval mogelijk is? Met voorbeelden en oefeningen uit verschillende sectoren geven we inzicht in hoe ergonomie werk werkbaar maakt.

Hoe sleutelen aan de arbeidsorganisatie om werk werkbaarder te maken

Hendrik Delagrange
Lieven Eckelaert

Hoe je werk organiseert, speelt een belangrijke rol om tot werkbaar werk te komen. Denk hierbij aan vlot in teams werken, voldoende afwisseling en autonomie, werk en privé in balans houden, doordacht wel of niet hybride werken, de manier hoe je netwerken uitbouwt binnen en buiten de onderneming. Ingrijpen op de structuur en processen van organisaties is niet makkelijk maar geeft duurzame resultaten en draagt ook bij aan een groter leer- en aanpassingsvermogen. Inzichten vanuit de Raad der Wijzen van het Europa WSE-project Anders Organiseren 2.0 en vanuit de ervaringen van de deskundigen van Workitects die organisaties hierrond begeleiden, geven inzicht in hoe dat in zijn werk gaat.

Conflicten voorkomen en oplossen

Marina Van den Broeck
Christ Vanneste

Hoe kan je conflicten vermijden op de werkvloer? En als ze toch ontstaan, hoe pak je dit constructief aan? Een leidinggevende kan streven naar een positieve, verbindende teamcultuur waarin feedback een rechtmatige plek heeft. Dit zorgt voor werknemers die zich gehoord en gewaardeerd voelen en dit is de beste preventie voor conflictueuze situaties. In werkelijkheid is dit ideale plaatje regelmatig zoek. Deze korte workshop biedt een overzicht van factoren die een conflict mee bepalen, samen met wat do’s en dont’s om samen weer door één deur te kunnen. Marina Van den Broeck, zaakvoerder van Praxisnetwerk, deelt haar expertise in conflictpreventie en –hantering. Christ Vanneste, diversiteitsconsulent ABVV West-Vlaanderen, deelt vanuit concrete cases uit de praktijk zijn inspirerende kijk en aanpak om van conflict naar verbinding te gaan.

Technologie in functie van werkbaar werk

Ezra Dessers
Raf Vranken
Rob Heyman

Technologische innovaties zoals hololenzen, cobots en exo-skeletten staan voor de deur, klaar om samen met de werknemer te werken. Kunnen technologische innovaties bijdragen aan betere arbeidsomstandigheden en kwaliteitsvollere jobs? Maken ze het werk werkbaar?
In deze workshop kom je te weten hoe je het kan aanpakken, welke keuzes je kan/moet maken vanaf de start van het innovatieproces en hoe je leidinggevenden en werknemers in dit innovatieproces betrekt. We gaan proefondervindelijk na wat mogelijke drempels en opportuniteiten zijn en hoe je je daar proactief op kan voorbereiden.

Werkbaar werk op de agenda krijgen

Sven Van Damme

Wanneer en hoe spreek je over werkbaar werk in ondernemingen? Hoe breng je het topic ter sprake? Begin je erover als er zich problemen stellen binnen een onderneming? Leg je de link tussen werkbaar werk en mogelijke gevolgen zoals ziekteverzuim en verloopintentie? Vanuit verschillende invalshoeken kan je werkbaar werk bespreekbaar maken.
In deze workshop wisselen we met elkaar uit welke aanpak kan werken. Samen met Sven Van Damme, zaakvoerder van Humano, gaan we na hoe je bedrijfscultuur kan inzetten om werkbaar werk makkelijker bespreekbaar te maken en het hoger op de agenda te krijgen.

15:00

Verplaatsen naar grote zaal

15:15

Inzichten van de dag

TIM Theater Inspinazie

15:45

Receptie

17:00

Einde

Praktisch

woensdag 29 maart 2023 - Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel

›   Schrijf je in

Deelnemen

  • Deelnemen is gratis, broodjeslunch en receptie inbegrepen.
  • Na jouw inschrijving ontvang je onmiddellijk een bevestigingsmail.
  • Heb je specifieke noden of wensen waarmee we rekening moeten houden? We horen het graag.

Praktische informatie

  • Het Herman Teirlinckgebouw ligt op wandelafstand van het station Brussel-Noord. Verlaat het station langs de hoofdingang (richting Simon Bolivarlaan) en volg de laan helemaal tot Tour & Taxis, over de nieuw aangelegde brug.
  • Er is ook een gratis pendeldienst heen en terug vanuit het station Brussel-Noord. Neem de uitgang naar de Simon Bolivarlaan. Links onderaan de trappen vind je de pendelbus.
  • Het is verboden om je plooitfiets of step mee te nemen in de zalen. Op het gelijkvloers van het Herman Teirlinckgebouw vind je gratis kluisjes voor je plooifiets of step. Er zijn ook kleinere kluisjes voor persoonlijke spullen.
  • Meer info over het Herman Teirlinckgebouw
  • Routeplan naar het Herman Teirlinckgebouw