WERKBAAR WERKT!

donderdag 5 december 2019 - BluePoint Antwerpen, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem

Hét event over werkbaar werk dat je niet mag missen.

Kom te weten hoe anderen werkbaar werk aanpakken en doe inspiratie op voor jezelf en je bedrijf of organisatie(s). Het wordt een dag met interactieve workshops, boeiende sprekers, goede voorbeelden en nieuwe inzichten waarmee je meteen aan de slag kan.

Bekijk het programma en schrijf je nu in want de plaatsen zijn beperkt!

Het event is gratis. Bij inschrijving rekenen we natuurlijk op je aanwezigheid.
Kan je er toch niet bij zijn, graag een seintje voor 2 december 2019.

›   Schrijf je in

Sprekers

Caroline Copers

Caroline Copers is algemeen secretaris van het Vlaams ABVV en is in 2019 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). De SERV is het huis van het Vlaams sociaal overleg. Het is dé ontmoetingsplaats van de Vlaamse werkgeversorganisaties (Voka, UNIZO, Boerenbond en Verso) en de werknemersorganisaties (ACV, ABVV, ACLVB). Ze werken er samen aan adviezen en akkoorden over belangrijke sociaal-economische onderwerpen. Het doel? Meer welzijn en welvaart voor iedereen in Vlaanderen.

Danny Van Assche

Danny Van Assche is gedelegeerd bestuurder van UNIZO en is in 2019 ondervoorzitter van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). De SERV is het huis van het Vlaams sociaal overleg. Het is dé ontmoetingsplaats van de Vlaamse werkgeversorganisaties (Voka, UNIZO, Boerenbond en Verso) en de werknemersorganisaties (ACV, ABVV, ACLVB). Ze werken er samen aan adviezen en akkoorden over belangrijke sociaal-economische onderwerpen. Het doel? Meer welzijn en welvaart voor iedereen in Vlaanderen.

Olivier Schalbroeck

Olivier Schalbroek is meertalig presentator, moderator en dagvoorzitter van evenementen en congressen. Zijn sterkte: een grondige voorbereiding en zich inwerken in het thema van de dag. In 2006 werd hij wereldkampioen improvisatie in Berlijn.

Frank Janssens

Frank Janssens is medewerker van de Stichting Innovatie & Arbeid, een onderzoekscel binnen de SERV. Frank maakt deel uit van de onderzoeksgroep die sinds 2004 monitort hoe werkbaar het werk is in Vlaanderen. Frank Janssens werkte mee aan de wetenschappelijke fundering van de werkbaarheidsmonitor en schrijft mee aan de analyses en onderzoeksrapporten.

Koen Marichal

Koen Marichal draagt als docent, onderzoeker, auteur, spreker en adviseur bij tot een eigentijdse invulling en ontwikkeling van leiderschap in organisaties en samenleving. Koen is co-auteur van de referentiewerken “De leider in de spiegel” (2013) en “De kleren van de leider” (2017). Recent verscheen “Naar gedeeld leiderschap”, het resultaat van vier jaar onderzoek over de overgang van oud naar nieuw leidinggeven. Koen is verbonden aan Antwerp Management School, is gastdocent bij o.m. TiasNimbas en SIOO, en is mede-oprichter van Stalla ter ondersteuning van schoolleiderschap in transitie.

Bart Moens

Bart Moens is zaakvoerder van Mooi Werk Makers en Inclusief werk(t), alsook medeoprichter van de coöperatieve Kairos. Hij leert bedrijven out-of-the-box te denken om de uitdaging inzake het vinden en duurzaam inzetbaar houden van talent om te zetten in opportuniteiten. Hij zoekt het antwoord bij job engineering of, anders gezegd, het sleutelen aan werk en niet in de eerste plaats aan medewerkers. Job engineering vormt dan ook de rode draad doorheen zijn beide organisaties. Bart is tevens als docent HRM en onderzoeker verbonden aan de Odisee Hogeschool en de UC Leuven-Limburg.

Seth Maenen

Seth Maenen is doctor in de organisatiesociologie en coördinator bij Workitects, het voormalige Flanders Synergy. Via zijn werk bij Workitects, een expertisecentrum voor organisatieontwerp, staat hij in voortdurende verbinding met de praktijk. De focus in zijn werk ligt op het ontwikkelen van goed onderbouwde en datagedreven interventies (i.v.m. het reduceren van stressrisico’s, samenwerking,…) in organisaties. Zijn meest recente publicatie is het boek Van Babel tot ontwerp. Concepten en methoden voor organisatieontwikkeling.

Lode Godderis

Lode Godderis is hoogleraar aan het centrum voor omgeving en gezondheid van de KULeuven en is ook directeur onderzoek en ontwikkeling bij de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Hij voert onderzoek naar de relatie tussen beroep en gezondheid en re-integratie.

Jan De Visschere

Jan De Visschere heeft meer dan 25 jaar bedrijfservaring met productie en kwaliteitssystemen. Sinds 2007 werkt hij als zelfstandig coach voor zowel kleine als grote bedrijven. Zijn expertise is het begeleiden van kmo’s, die werken met laag- en kortgeschoolden. In het bedrijf stimuleert hij de ontwikkeling van een leercultuur, on-the-job training, een no-nonsense interactieve aanpak en het verhogen van betrokkenheid via het respectvol en op maat werken van elke medewerker.

Miet Lamberts

Miet Lamberts is als onderzoeker verbonden aan het HIVA en gespecialiseerd in arbeids-, organisatie- en gemeenschapspsychologie. Ze doet onderzoek naar jobkwaliteit, werkdruk en stressrisico's en hoe de organisatie van het werk en het gevoerde personeels- en preventiebeleid hierin een rol spelen. Op vraag van diverse organisaties begeleidt ze als consultant projecten rond organisatieverandering. Ze is expert op vlak van flexibiliteit en werkbaarheid, arbeidstijdregelingen/ploegenarbeid en arbeidsduurverkorting.

Ruud Jacobs

Ruud Jacobs startte 31 jaar geleden als operator bij DSM en groeide door naar productiechef en plantmanager. Hij deed de uitrol van Manufacturing excellence over 140 sites. Hij was iets meer dan 5 jaar verantwoordelijk voor Operations in Azie (Shanghai China), vervolgens 4,5 jaar Operations manager in Emmen (Drenthe Nederland) en sinds 2017 Sitemanager in Genk. Ruud stelt: “I have a passion for people because they make the difference, people are the capital of the company. Mijn plicht is mensen beter en sterker maken en te zorgen dat ze met plezier komen werken. Werken in verschillende regio’s en culturen heeft me rijker gemaakt.”

Sara De Gieter

Sara De Gieter is hoofddocent aan de Vrije Universiteit Brussel, waar ze onder andere de vakken ‘Psycosociaal welzijn op het werk’, ‘Arbeids- & Personeelspsychologie’, en ‘Human Resource Management in de Gezondheidszorg’ doceert. Haar onderzoek spitst zich toe op de dagelijkse interactie tussen werk- en privéleven en de impact hiervan op het welzijn en functioneren van werknemers, hun gezinsleden en collega’s, alsook op psychosociaal welzijn op de werkvloer. Sara is een veelgevraagd expert over werk-privé balans bij media.

Programma

donderdag 5 december

09:00

Ontvangst met koffie

09:30

Werkbaar Werk: een uitdaging

  • Caroline Copers, voorzitter SERV
  • Olivier Schalbroeck, gastheer van de dag

09:35

Werkbaar Werk in 2019

Frank Janssens, onderzoeker Stichting Innovatie & Arbeid

Met de werkbaarheidsmonitor wordt de kwaliteit van de jobs van werknemers die in Vlaanderen wonen, periodiek (om de drie jaar, sinds 2004) in kaart gebracht. Dat gebeurt aan de hand van een schriftelijke vragenlijst gebaseerd op de VVBA. Vandaag presenteren we de cijfers van de meest recente meeting bij ruim 13.000 werknemers in Vlaanderen.

09:55

Wat nu? – visie van de sociale partners

  • Caroline Copers, voorzitter SERV
  • Danny Van Assche, ondervoorzitter SERV
  • Olivier Schalbroeck, gastheer van de dag

10:15

Van oud naar nieuw leidinggeven. Naar een new deal in leiderschap

Koen Marichal, docent-onderzoeker Antwerp Management School

Leidinggevenden slagen er nauwelijks in hun werk werkbaar te houden, laat staan dat van hun medewerkers. Verspreid/gedeeld leiderschap is een emancipatorische retoriek om mensen harder te laten werken in een wereld die steeds meer controleert,” zegt een kritisch artikel over de theorie van gedeeld leiderschap. Dat citaat suggereert veel. De oproep tot meer en gedeeld leiderschap klinkt luid maar ook gemakkelijk hol. Tegelijk zetten bedrijven en organisaties overduidelijk in op meer autonome teams en empowerment. Dat daagt leidinggevenden, maar even goed medewerkers, uit tot nieuwe rollen, nieuw gedrag en vraagt een sterk flankerend beleid. Niet de weg van de minste weerstand, wel hoe je stappen vooruit kan zetten.

10:55

Reportage Werkbaar Werk

Verhaal van Alimento en St-Luc – labels en packaging

11:05

Pauze

Workshops in parallelle sessies

11:20

Met goesting werken tot aan je pensioen bij DSM

Ruud Jacobs, sitemanager
Lynne Jehoul, HR manager

In 2018 kondigde DSM Genk, gespecialiseerd in hoogwaardige kunststofgranulaten, aan dat het de volgende 10 jaar de productie wil verdrievoudigen. Deze ambitie wil DSM waarmaken door het creëren van de juiste condities en werkomstandigheden zodat werknemers straks tot hun 67ste gemotiveerd en vitaal inzetbaar blijven. Naast een straffe CAO 104 zet het bedrijf in op actieve loopbanen, competentieontwikkeling, loopbaanbegeleiding, fitte en gezonde werknemers, goede werkomstandigheden, preventie van fysieke en psychische belemmeringen, erkenning van verworven competenties en een goede sociale dialoog. In deze workshop kom je te weten hoe ze dit aanpakken en wat voor hen wel en niet werkt.

Een werkbaar preventiebeleid

Miet Lamberts

Voorkomen is beter dan genezen, en dat is ook zo voor Werkbaar Werk. Een goed uitgebouwd preventiebeleid kan heel wat eventuele problemen in de toekomst voorkomen. Maar hoe doe je dit en wat zijn goede praktijken? Hoe geraak je als organisatie verder dan het louter voldoen aan de wettelijke verplichtingen? Wat is hierbij belangrijk? Miet Lamberts heeft, samen met een aantal collega’s, heel wat goede voorbeelden onderzocht en verzameld in een recent uitgebreid caseboek “Het vormgeven van een preventiebeleid psychosociale risico’s – goede leerpraktijken”. In deze sessie kom je te weten wat in andere organisaties werkt en welk adviezen zij naar voor schuiven.

Met goesting terug aan de slag

Lode Godderis

Hoe krijg je zieke werknemers met goesting terug aan de slag? Wat werkt wel en niet? Waarom duurt het soms (te) lang of lukt het niet om terug te keren? Wat is de rol van de arbeidsgeneesheer, van de huisarts, het bedrijf, familie en vrienden? In deze workshop krijg je inzicht in de behoeften, noden en motivatoren van zieke werknemers en hoe je een juiste context kan creëren om re-integratie te bevorderen. Je leert dat de verschillende houdingen op het werk t.a.v. zieke medewerkers een invloed kunnen hebben. Deze sessie focust op werken als deel van het proces om terug gezond te worden en op het belang van een snelle terugkeer naar werk.

Werk maken van werkbaar werk met collateral benefits

Bart Moens

Wie werkbaar werk heeft, heeft meer plezier in het werk, leert meer, blijft langer werken en is minder vaak ziek. Maar hoe doe je dat? Simpel, door medewerkers zelf of gezamenlijk met collega’s te laten sleutelen aan de ‘fit en misfit' tussen hen en hun werk, oftewel Job Crafting toepassen. Je kan nog een stapje verder gaan door jobs te ontrafelen en taken slim te herschikken. Eenvoudige taken van geschoolde medewerkers kunnen namelijk perfect uitgevoerd worden door een werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een win-win dus: het bevordert de fit tussen mens en werk én creëert waardevol werk voor mensen die vandaag moeilijk aan de slag kunnen. In deze sessie leer je de mogelijkheden en praktische toepassing van Job Crafting, Job Carving en Inclusief Job Design kennen.

Leercultuur in kmo’s

Jan De Visschere
Goede praktijk: Rolf Vermeulen van Ubora, en voormalig operationeel directeur bij AMP België

Het ontwikkelen en bestendigen van een leercultuur in bedrijven is niet eenvoudig. Dit is zeker zo voor kmo’s, waar vaak heel wat kortgeschoolden tewerkgesteld zijn en het personeelsbestand zeer divers is. Bedrijven hebben een tekort aan geschikt personeel, lijken minder tijd te hebben om medewerkers op te leiden en maken deel uit van een economie waarin alles steeds sneller moet gaan. Het ontwikkelen van een leercultuur in zo een context lijkt moeilijk, maar dit hoeft niet zo te zijn. In deze workshop krijg je inzicht in hoe je leren op de werkvloer kan aanpakken en hoe je op een eenvoudige, stapsgewijze manier iets kan aanleren aan medewerkers. Je komt te weten hoe belangrijk het is om het leertraject vanuit het standpunt, competentie en attitude van de op te leiden persoon te bekijken en uit te voeren in zijn of haar eigen vertrouwde omgeving. Rolf Vermeulen getuigt over zijn ervaringen, toen hij samen met Jan, als operationeel directeur van AMP een concreet leertraject opstartte.

Jobinhoud en organisatiestructuur als sleutels voor werkbaar werk

Seth Maenen
Goede praktijk: Pieter-Jan De Man, directeur bij STAS

De jobinhoud en de structuur van een organisatie kunnen een een belangrijke rol spelen bij werkbaar werk. In deze workshop vertrekken we van situaties waar de jobinhoud voor werkbaarheidsproblemen zorgt. We gaan na wat je kan doen om de structuur en jobinhoud aan te pakken en om zo de werkbaarheid te verbeteren. Hierbij komen mythes en waarheden over zelfsturende teams aan bod. Pieter-Jan De Man vertelt over zijn ervaringen met het verbeteren van de arbeidsorganisatie in zijn bedrijf Stas-trailers.

Het Nieuwe Werken en connectiviteit

Sara De Gieter
Goede praktijk: 2 cases

Nieuwe communicatietechnologieën laten ons toe om constant in verbinding te staan met elkaar, waar en wanneer we maar willen. Werken hoeft niet langer tussen 9 en 5 en kan zowel op kantoor, thuis of elders. Het nieuwe werken maakt al sluipend zijn intrede. Als gevolg van deze evoluties wordt de grens tussen werk en privé vager voor vele werknemers. Is dit een gemak of eerder een gevaar? Sara De Gieter geeft ons een blik op recent wetenschappelijk onderzoek over de connectiviteit van ons werk- en privéleven. Bedrijven geven een getuigenis over hoe je hier bewust een beleid rond kan voeren. Hoe kan een organisatie hierin ondersteunen? Is het recht op onbereikbaarheid een goede oplossing, ook voor kleine bedrijven? Kom mee luisteren en denken over dit uiterst actuele topic.

12:35

Lunch + infobeurs

Workshops in parallelle sessies

13:45

Met goesting werken tot aan je pensioen bij DSM

Ruud Jacobs, sitemanager
Lynne Jehoul, HR manager

In 2018 kondigde DSM Genk, gespecialiseerd in hoogwaardige kunststofgranulaten, aan dat het de volgende 10 jaar de productie wil verdrievoudigen. Deze ambitie wil DSM waarmaken door het creëren van de juiste condities en werkomstandigheden zodat werknemers straks tot hun 67ste gemotiveerd en vitaal inzetbaar blijven. Naast een straffe CAO 104 zet het bedrijf in op actieve loopbanen, competentieontwikkeling, loopbaanbegeleiding, fitte en gezonde werknemers, goede werkomstandigheden, preventie van fysieke en psychische belemmeringen, erkenning van verworven competenties en een goede sociale dialoog. In deze workshop kom je te weten hoe ze dit aanpakken en wat voor hen wel en niet werkt.

Een werkbaar preventiebeleid

Miet Lamberts

Voorkomen is beter dan genezen, en dat is ook zo voor Werkbaar Werk. Een goed uitgebouwd preventiebeleid kan heel wat eventuele problemen in de toekomst voorkomen. Maar hoe doe je dit en wat zijn goede praktijken? Hoe geraak je als organisatie verder dan het louter voldoen aan de wettelijke verplichtingen? Wat is hierbij belangrijk? Miet Lamberts heeft, samen met een aantal collega’s, heel wat goede voorbeelden onderzocht en verzameld in een recent uitgebreid caseboek “Het vormgeven van een preventiebeleid psychosociale risico’s – goede leerpraktijken”. In deze sessie kom je te weten wat in andere organisaties werkt en welk adviezen zij naar voor schuiven.

Met goesting terug aan de slag

Lode Godderis

Hoe krijg je zieke werknemers met goesting terug aan de slag? Wat werkt wel en niet? Waarom duurt het soms (te) lang of lukt het niet om terug te keren? Wat is de rol van de arbeidsgeneesheer, van de huisarts, het bedrijf, familie en vrienden? In deze workshop krijg je inzicht in de behoeften, noden en motivatoren van zieke werknemers en hoe je een juiste context kan creëren om re-integratie te bevorderen. Je leert dat de verschillende houdingen op het werk t.a.v. zieke medewerkers een invloed kunnen hebben. Deze sessie focust op werken als deel van het proces om terug gezond te worden en op het belang van een snelle terugkeer naar werk.

Werk maken van werkbaar werk met collateral benefits

Bart Moens

Wie werkbaar werk heeft, heeft meer plezier in het werk, leert meer, blijft langer werken en is minder vaak ziek. Maar hoe doe je dat? Simpel, door medewerkers zelf of gezamenlijk met collega’s te laten sleutelen aan de ‘fit en misfit' tussen hen en hun werk, oftewel Job Crafting toepassen. Je kan nog een stapje verder gaan door jobs te ontrafelen en taken slim te herschikken. Eenvoudige taken van geschoolde medewerkers kunnen namelijk perfect uitgevoerd worden door een werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een win-win dus: het bevordert de fit tussen mens en werk én creëert waardevol werk voor mensen die vandaag moeilijk aan de slag kunnen. In deze sessie leer je de mogelijkheden en praktische toepassing van Job Crafting, Job Carving en Inclusief Job Design kennen.

Leercultuur in kmo’s

Jan De Visschere
Goede praktijk: Rolf Vermeulen van Ubora, en voormalig operationeel directeur bij AMP België

Het ontwikkelen en bestendigen van een leercultuur in bedrijven is niet eenvoudig. Dit is zeker zo voor kmo’s, waar vaak heel wat kortgeschoolden tewerkgesteld zijn en het personeelsbestand zeer divers is. Bedrijven hebben een tekort aan geschikt personeel, lijken minder tijd te hebben om medewerkers op te leiden en maken deel uit van een economie waarin alles steeds sneller moet gaan. Het ontwikkelen van een leercultuur in zo een context lijkt moeilijk, maar dit hoeft niet zo te zijn. In deze workshop krijg je inzicht in hoe je leren op de werkvloer kan aanpakken en hoe je op een eenvoudige, stapsgewijze manier iets kan aanleren aan medewerkers. Je komt te weten hoe belangrijk het is om het leertraject vanuit het standpunt, competentie en attitude van de op te leiden persoon te bekijken en uit te voeren in zijn of haar eigen vertrouwde omgeving. Rolf Vermeulen getuigt over zijn ervaringen, toen hij samen met Jan, als operationeel directeur van AMP een concreet leertraject opstartte.

Jobinhoud en organisatiestructuur als sleutels voor werkbaar werk

Seth Maenen
Goede praktijk: Pieter-Jan De Man, directeur bij STAS

De jobinhoud en de structuur van een organisatie kunnen een een belangrijke rol spelen bij werkbaar werk. In deze workshop vertrekken we van situaties waar de jobinhoud voor werkbaarheidsproblemen zorgt. We gaan na wat je kan doen om de structuur en jobinhoud aan te pakken en om zo de werkbaarheid te verbeteren. Hierbij komen mythes en waarheden over zelfsturende teams aan bod. Pieter-Jan De Man vertelt over zijn ervaringen met het verbeteren van de arbeidsorganisatie in zijn bedrijf Stas-trailers.

Het Nieuwe Werken en connectiviteit

Sara De Gieter
Goede praktijk: 2 cases

Nieuwe communicatietechnologieën laten ons toe om constant in verbinding te staan met elkaar, waar en wanneer we maar willen. Werken hoeft niet langer tussen 9 en 5 en kan zowel op kantoor, thuis of elders. Het nieuwe werken maakt al sluipend zijn intrede. Als gevolg van deze evoluties wordt de grens tussen werk en privé vager voor vele werknemers. Is dit een gemak of eerder een gevaar? Sara De Gieter geeft ons een blik op recent wetenschappelijk onderzoek over de connectiviteit van ons werk- en privéleven. Bedrijven geven een getuigenis over hoe je hier bewust een beleid rond kan voeren. Hoe kan een organisatie hierin ondersteunen? Is het recht op onbereikbaarheid een goede oplossing, ook voor kleine bedrijven? Kom mee luisteren en denken over dit uiterst actuele topic.

15:00

Pauze

15:10

Wat werkt? Werkbaar Werk op een eigenzinnige manier

Olivier Schalbroeck

15:45

Receptie

16:45

Einde

Praktisch

donderdag 5 december 2019 - BluePoint Antwerpen, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem.

›   Schrijf je in

Deelnemen

  • Deelnemen is gratis, gezonde lunch en receptie inbegrepen.
  • Na jouw inschrijving ontvang je onmiddellijk een bevestigingsmail.
  • Heb je specifieke noden of wensen waarmee we rekening moeten houden? We horen het graag.

Praktische informatie

  • Bluepoint ligt op wandelafstand van het station Antwerpen-Berchem.
  • We voorzien een gratis shuttledienst heen en terug vanuit het station Antwerpen-Berchem.