WerkstressHoe zit het in vlaanderen?

  Werknemers

  In 2016 is de werkbaarheidsgraad 51%. Het aandeel werknemers met een werkbare job is daarmee significant gedaald ten opzichte van 2013 (54.6%). Tussen 2004 en 2010 verbeterde de werkbaarheidsgraad van 52,3% naar 54,1%.

  De werkbaarheidscijfers lopen alleszins achter op het PACT 2020, dat een groeipad uitstippelde naar 60% werkbaar werk in 2020.

  Bijna 66% van de werknemers heeft geen werkstress.   Maar dit geldt uiteraard niet voor alle werknemers in dezelfde mate. We maken een onderscheid tussen sectoren, beroepsgroepen, mannen en vrouwen, leeftijdsgroepen en tussen deeltijders en voltijders.

  Sectoren

  Sectoren

  In welke sector hebben werknemers problemen met werkstress? Hoe zit het met werkstress in de horeca? Welke sector doet het beter dan het Vlaams gemiddelde? Lees meer

  Beroepen

  Beroepen

  Afhankelijk van de beroepsgroep rapporteren werknemers meer of minder problemen met werkstress. Lees meer

  Gender

  Gender

  Er is een verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft werkstress. Het verschil wordt nog duidelijker als je gender linkt aan andere kenmerken zoals beroepsgroepen. Lees meer

  Leeftijd

  Leeftijd

  Tussen leeftijdsgroepen zijn er verschillen wat betreft werkstress. We onderscheiden 5 leeftijdsgroepen: jonger dan 30 jaar, van 30 tot 39 jaar, van 40 tot 49 jaar, van 50 tot 54 jaar en vanaf 55 jaar. Lees meer

  Deeltijds werken

  Deeltijds werken

  In 2016 werkt 30,7% van de werknemers in Vlaanderen deeltijds. We onderscheiden 3 groepen: werknemers die voltijds werken. Lees meer

  Zelfstandige ondernemers

  In 2016 heeft 50,7% van de zelfstandige ondernemers werkbaar werk. De werkbaarheidsgraad blijft daarmee, na een duidelijke stijging aan het begin van het decennium, op het peil van 2013.

  Ten opzichte van 2013 is de groep ondernemers met problematische werkstress toegenomen: van 33,4% in 2013 naar 36,2% in 2016 .

  Niet alle zelfstandige ondernemers hebben problemen met werkstress. Er zijn verschillen tussen de sectoren, tussen grotere en kleine organisaties, tussen mannen en vrouwen en tussen leeftijdsgroepen.

  Sectoren

  Sectoren

  In welke sector hebben zelfstandige ondernemers meer stresserend werk? Hoe zit het met werkstress in de bouw of bij de vrije beroepen? Welke sector doet het beter dan het Vlaams gemiddelde? Lees meer

  Beroepen

  Beroepen

  Hebben zelfstandige ondernemers die verwachten dat hun bedrijf zal groeien meer werkstress dan ondernemers die werwachten dat hun bedrijf zal krimpen of stoppen? Lees meer

  Gender

  Gender

  Maakt gender een verschil voor werkstress? Hebben vrouwen meer of minder werkstress dan mannelijke zelfstandige ondernemers? Lees meer

  Leeftijd

  Leeftijd

  Tussen leeftijdsgroepen zijn er verschillen wat betreft werkstress. We onderscheiden vijf leeftijdsgroepen: jonger dan 29 jaar, tussen 30 en 39 jaar, tussen 40 en 49 jaar, tussen 50 en 54 jaar en ouder dan 55 jaar. Lees meer