WerkstressHoe zit het in jouw organisatie?

  Stappenplan

  Hoe zit het met werkstress in jouw organisatie? Welke risicofactoren zijn er aanwezig? Wat zijn mogelijke oorzaken? Dat leer je hier in drie stappen. Zo kan je gericht aan de slag met tips en tools om problemen met werkstress in jouw organisatie zoveel mogelijk te vermijden of te verminderen. De welzijnswet verplicht organisaties om een beleid rond de preventie van werkstress op te maken en stelt zo een planmatige aanpak van werkstress voorop. 

  We maken gebruik van beschikbare of eenvoudig te verzamelen informatie. De knipperlichten in stap 1 geven een zicht op mogelijke problemen in verband met werkstress. In stap 2 komen tools aan bod die direct focussen op werkstress. In stap 3, ten slotte, leggen we de link met mogelijke oorzaken van werkstress binnen de organisatie.

  Nood aan betrokkenheid en maatwerk

  Werkstress aanpakken binnen de ene organisatie vraagt een andere aanpak en andere acties dan werkstress aanpakken in een andere organisatie. Werkstress kan veel oorzaken hebben. Dat maakt dat een beleid gericht op de preventie van werkstress steeds maatwerk is.

  Het vraagt bovendien om een procesaanpak waarbij het belangrijk is om werknemers in elke stap van dat proces te betrekken. In het onderdeel "Hoe aan de slag?" komen we daarop terug. In dit stappenplan focussen we op het in kaart brengen van problemen met werkstress en de mogelijke oorzaken ervan binnen de organisatie. Het betrekken van werknemers is daarbij dus van groot belang.

  Volg het stappenplan voor jouw organisatie

  Knipperlichten

  Knipperlichten

  Welke cijfers zeggen iets over werkstress in jouw organisatie? Waar kan je deze cijfers vinden of hoe kan je ze gemakkelijk zelf verzamelen? Lees meer

  Focus op werk-privébalans

  Focus op werk-privébalans

  Hoe kan je werkstress herkennen? In welke mate ervaren werknemers in jouw organisatie werkstress? Lees meer

  Oorzaken in het werk

  Oorzaken in het werk

  Wat zijn mogelijke oorzaken van werkstress waaraan jouw organisatie aan kan werken om werkstress te verminderen en zoveel mogelijk te vermijden? Lees meer