WerkstressHoe aan de slag?

  Acties om werkstress aan te pakken

  'Stressmanagement' is vaak gericht op individuele personen. De sleutel tot het aanpakken van werkstress ligt echter bij de organisatie. Daarbij geldt het gulden devies: beter voorkomen dan genezen. Dit is ook de basisidee achter de regelgeving over werkstresspreventie.

  Maar hoe doe je dat: werken aan of -nog beter-vermijden van werkstress? Elke werkplek is anders, er zijn zeer veel mogelijke oorzaken van werkstress. Oplossingen voor werkstressproblemen moeten dan ook aan specifieke situaties worden aangepast.

  Participatieve procesaanpak

  Werken aan werkstress vraagt een procesaanpak. Belangrijk is om de medewerkers bij al deze stappen actief te betrekken.

   Dit betekent:

  1. werkstress bespreekbaar maken
  2. het risico op en de problemen met werkstress analyseren
  3. een plan van aanpak opmaken en uitvoeren
  4. evalueren en bijsturen van de maatregelen.

  Hulp gezocht

  Omdat het zo complex is, bestaan er ook weinig of geen (pasklare) tools. Het vraagt dus werken op maat. Hierbij kan externe hulp nuttig zijn. Er zijn heel wat gespecialiseerde diensten die ondersteuning kunnen bieden. Zo zijn er de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk die een cel psychosociale belasting hebben die zich hierop toelegt. Ondernemingen kunnen daar beroep op doen. Daarnaast zijn er ook nog heel wat adviesbureaus die hun diensten op dit terrein aanbieden.

  Werken aan werkstress op organisatieniveau: het kan!

  Hoewel de problematiek complex is, kunnen eenvoudige maatregelen al een behoorlijk verschil maken. OSHA, het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, somt een aantal effectieve maatregelen op om stress te voorkomen:

  • werknemers voldoende tijd geven om hun taken uit te voeren
  • duidelijke taakomschrijvingen geven
  • werknemers belonen voor goede prestaties
  • werknemers de mogelijkheid geven om klachten in te dienen en zorgen dat deze serieus behandeld worden
  • werknemers controle geven over hun werk
  • werknemers bij beslissingen die hun aangaan betrekken
  • de werklast afstemmen op de mogelijkheden en middelen van elke werknemer
  • werkzaamheden zo vorm geven dat ze stimulerend zijn
  • rollen en verantwoordelijkheden duidelijk afbakenen
  • mogelijkheden bieden voor sociale interactie
  • onduidelijkheid op het gebied van baanzekerheid en loopbaanontwikkeling vermijden
  • ...

  Hoe kan je in jouw organisatie werkstress verminderen?

  Drie belangrijke aanknopingspunten om aan de slag te gaan zijn: de effectieve werkbelasting, de relatie met de leidinggevende en collega's en ten slotte de taakvariatie en autonomie in het werk. Verderop gaan we hier dieper op in en geven telkens een aantal tools of instrumenten die je kunnen inspireren of ondersteunen als je aan de slag wil gaan.

  Aandacht voor werkbelasting

  Aandacht voor werkbelasting

  Hier gaat het zowel over werktempo en werkhoeveelheid als over de emotionele belasting die erg kan verschillen. Beroepen die intensief in contact komen met mensen: patiënten, klanten, leerlingen,... hebben een zwaardere emotionele belasting dan anderen. Lees meer

  De rol van leidinggevende en collega's

  De rol van leidinggevende en collega's

  Het bespreekbaar maken van het werk, van werkbelastingsproblemen en het samen zoeken naar oplossingen heeft vaak al een belangrijk effect. Lees meer

  Meer autonomie en taakvariatie

  Meer autonomie en taakvariatie

  Zich anders organiseren, taken en verantwoordelijkheden andersverdelen kan ook een mogelijkheid zijn om werkstress van medewerkers te verminderen. Lees meer