Werkstress

    Werkstress is een cruciaal aspect van werkbaar werk. Problemen op het vlak van werkstress betekent dat je meer spanning ervaart dan gezond is. Het betekent dat je abnormaal lang moet recupereren van het werk waardoor je reeds gezondheidsproblemen ervaart of je ze riskeert te ontwikkelen.

    Werkstress is in Vlaanderen het voornaamste werkbaarheidsprobleem. Dit houdt sterk verband met de werkdruk die ervaren wordt. Ook de emotionele belasting en de arbeidsomstandigheden spelen daarbij een rol.

    Ook hier kan een aanpak op organisatieniveau structurele vooruitgang opleveren.