Werk-privébalansHoe zit het in vlaanderen?

  Werknemers

  In 2016 is de werkbaarheidsgraad 51%. Het aandeel werknemers met een werkbare job is daarmee siginificant gedaald ten opzichte van 2013 (54,6%). Tussen 2004 en 2010 verbeterde de werkbaarheidsgraad van 52,3% naar 54,1%.

  De werkbaarheidscijfers lopen alleszins achter op het PACT 2020, dat een groeipad uitstippelde naar 60% werkbaar werk in 2020.

  Globaal heeft bijna 88 procent van de werknemers een goede werk-privébalans.   Maar dit geldt uiteraard niet voor alle werknemers in dezelfde mate. We maken een onderscheid tussen sectoren, beroepsgroepen, mannen en vrouwen, leeftijdsgroepen en tussen deeltijders en voltijders.

  Sectoren

  Sectoren

  In welke sector hebben werknemers een betere werk-privébalans? Hoe zit het met de werk-privébalans in de chemie? Welke sector doet het beter dan het Vlaams gemiddelde? Lees meer

  Beroepen

  Beroepen

  De beroepsgroep waar je toe behoort heeft een impact op hoe je je werk kan combineren met je privéleven. Lees meer

  Gender

  Gender

  Er is een verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft werk-privébalans. Link je gender met andere kenmerken, ook dan zie je interessante verschilen tussen mannen en vrouwen. Lees meer

  Leeftijd

  Leeftijd

  Tussen leeftijdsgroepen zijn er verschillen wat betreft problemen met de werk-privébalans. We onderscheiden 5 leeftijdsgroepen: jonger dan 30 jaar, van 30 tot 39 jaar, van 40 tot 49 jaar, van 50 tot 54 jaar en vanaf 55 jaar. Lees meer

  Deeltijds werken

  Deeltijds werken

  In 2016 werkt 30,7% van de werknemers deeltijds. We onderscheiden 3 groepen: werknemers die voltijds werken. Lees meer

  Zelfstandige ondernemers

  In 2016 heeft 50,7% van de zelfstandige ondernemers werkbaar werk. De werkbaarheidsgraad blijft daarmee, na een duidelijke stijging aan het begin van het decenium, op het peil van 2013.

  In 2016 heeft 67% van de zelfstandige ondernemers een werk-privé balans in evenwicht, voor 33% is de balans uit evenwicht.

  Niet alle zelfstandige ondernemers hebben problemen om werk en privé te combineren. Er zijn verschillen tussen de sectoren, tussen grote en kleine organistaties, tussen mannen en vrouwen en tussen leeftijdsgroepen.

  Sectoren

  Sectoren

  In welke sector hebben zelfstandige ondernemers een goede werk-privébalans?Hoe zit het met de werk-privébaland in de horeca of bij de vrije beroepen? Welke sector doet het beter dan het Vlaams gemiddelde? Lees meer

  Beroepen

  Beroepen

  Wat de grootte van bedrijven betreft kijken we naar het aantal personeelsleden in de organisatie. We onderscheiden drie groottes: bedrijven zonder personeelsleden, met één tot vier medewerkers en met vijf of meer medewerkers. Lees meer

  Gender

  Gender

  Maakt gender een verschil voor werk-privé balans? Hebben vrouwen een betere of slechtere werk-privébalans dan mannen? Lees meer

  Leeftijd

  Leeftijd

  Tussen leeftijdsgroepen zijn er verschillen wat betreft werk-privébalans. We onderscheiden 5 leeftijdsgroepen: jonger dan 29 jaar, tussen 30 en 39 jaar, tussen 40 en 49 jaar, tussen 50 en 54 jaar en ouder dan 55 jaar. Lees meer