Werk-privébalansHoe aan de slag?

  Hoe kan je in jouw organisatie voor een betere werk-privébalans zorgen?

  Iedereen gaat wel eens door een periode waarin het druk is op het werk en hij of zij veel of hard moet (over)werken. Als dit eerder gewoonte is dan uitzondering, is er duidelijk sprake van een ongezonde balans tussen werk en privé. 

  Te veel werken leidt immers niet tot een hogere productiviteit, integendeel. Het is belangrijk jezelf voldoende de gelegenheid te geven de batterijen opnieuw op te laden. Daardoor kun je je beter focussen op je werk én is het voor je gezondheid ook beter. 

  Naast de rol van werknemer of zelfstandige hebben mensen ook andere rollen in het leven (partner, ouder, zoon/dochter, vriend, buur,...) en hebben ze op bepaalde momenten verwachtingen en noden. Zij willen aangepaste werktijden om job en gezin, bijberoep, hobby of reizen vlot te combineren. 

  Evenwicht werkt het best

  De voordelen die werkgevers en werknemers in flexibiliteit zien,  zijn divers. De werknemers krijgen meer vrije tijd op momenten die beter aansluiten bij hun privéleven. Werkgevers zien vooral een kans om de motivatie en betrokkenheid van hun werknemers te verhogen. Dat geeft aanleiding tot een betere kwaliteit van producten en diensten. Een ander winpunt is de mogelijkheid om werknemers aan te trekken en te behouden. Dit betekent niet dat je er een 'u vraagt - wij draaien' -verhaal van maakt, maar een dialoog tussen werknemer en werkgever.

  Wat een goed evenwicht is, verschilt sterk van persoon tot persoon en verandert ook doorheen je levensloop. Dit heeft te maken met het feit dat in elke levensfase andere rollen op de voorgrond treden en tijd vragen.

  Mogelijkheden op organisatieniveau

  Naast de regelingen die er wettelijk voorzien zijn zoals loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof,... kan er ook op organisatieniveau nog heel wat gebeuren.Organisaties kunnen oplossingen bieden door aanpassingen in de arbeidsorganisatie en het personeelsbeleid. Zo wordt bijvoorbeeld geprobeerd een polyvalente werknemersgroep uit te bouwen zodat die gemakkelijk werk van collega’s kunnen overnemen. Soms worden zelfs bv. bewust deeltijdse krachten aangeworven die af en toe extra uren willen presteren om zo werkpieken en onverwachte afwezigheden op te vangen. Ook mogelijkheden voor thuiswerk, satelietkantoren,... en door het bedrijf aangeboden kinderopvangdiensten, strijkdiensten,... passen in dit verhaal. 

  Niet onbelangrijk, de technologie schept mogelijkheden. Het is nooit zo makkelijk geweest om plaats- en/of  tijdsonafhankelijk te werken. Hiervoor wordt ook wel de term 'het nieuwe werken' gebruikt.

  Bij elk van deze 'oplossingen' of regelingen kunnen vanuit diverse invalshoeken belangrijke kanttekeningen gemaakt worden. Of zij wel degelijk een positief effect hebben op de werk-privébalans is maar de vraag. Daarvoor dienen een aantal voorwaarden voldaan te zijn.

  Aandacht voor werkbelasting

  Aandacht voor werkbelasting

  Als mensen te hard en te veel moeten werken, komt onvermijdelijk ook de werk-privébalans in het gedrang. Aandacht hebben voor de werkbelasting kan o.a. door aanpassingen te doen aan de arbeidsorganisatie (vb. flexibele ploeg voorzien). Lees meer

  Flexibiliteit in tijd en ruimte

  Flexibiliteit in tijd en ruimte

  Hieronder vallen enerzijds alle mogelijkheden voor deeltijdswerk, tijdskrediet, verlofregelingen, glijdende werkuren, aangepaste uurroosters,... Het gaat erom dat er flexibel, op vraag van de werknemer, kan omgegaan worden met de arbeidstijd. Anderzijds maken de huidige ICT-systemen het voor heel wat functies niet meer noodzakelijk op het bedrijf of in de organisatie zelf aanwezig te zijn. Er kan ook thuis, bij klanten, in satelietkantoren... gewerkt worden. Op die manier wordt onnodige reistijd verminderd en zo kan dit ook impact hebben op de werk-privébalans van de werknemers. Lees meer

  Ondersteunende diensten

  Ondersteunende diensten

  Steeds meer bedrijven en organisaties hebben oog voor de werk-privébalans. Een aantal van hen zetten ook in op gezinsondersteunende diensten. Het gaat hier om kinderopvang, was- en strijkdiensten, boodschappendienst, meeneemmaaltijden, poetshulp... De diensten kunnen door het bedrijf zelf aangeboden worden of de werkgever kan derden inschakelen om de diensten te leveren. Lees meer