Werk-privébalans

    Werkbaar werk betekent ook dat je een evenwicht vindt tussen je werk en je leven buiten het werk, gezin, je vrienden en familie, je hobby’s,…. Dit is niet vanzelfsprekend. Het is dan ook voor heel wat werkenden een uitdaging om deze balans te vinden.

    De overheid tracht hierin te ondersteunen door verscheidene maatregelen en verlofstelsels, maar ook op organisatieniveau kan men een beleid voeren dat hier impact op heeft.

    Werk-privébalans wordt dan ook beschouwd als een belangrijke sleutel tot werkbaar werk waaraan men ook op organisatieniveau aan kan werken.