Leren en motiverenHoe aan de slag?

  leerkansen verhogen en voor motiverende jobs zorgen

  Heel wat bedrijven en organisaties werken nu al hard aan het verhogen van leerkansen en het creëren van motiverende jobs.

  Hoe kan je in jouw organisatie voor motiverend werk en meer leerkansen zorgen?

  We zoomen hier in op drie elementen die een erg belangrijke sleutel zijn om de leerkansen en het al dan niet motiverend zijn van een job te verbeteren: anders leiding geven, meer aandacht voor leren en sleutelen aan de arbeidsorganisatie. Het zijn hefbomen die in het bereik liggen van elke organisatie; het zijn sleutels om op organisatieniveau te werken aan werkbaar werk.

  Anders leiding geven

  Anders leiding geven

  De leidinggevende kan het verschil maken. De manier van leidinggeven bepaalt sterk de leerkansen en het al dan niet motiverend zijn van het werk. Lees meer

  Meer aandacht voor leren

  Meer aandacht voor leren

  'Leren' is meer dan 'opleiding volgen'. De organisatie kan hier vaak nog heel wat initiatief in nemen. Lees meer

  Sleutelen aan de arbeidsorganisatie

  Sleutelen aan de arbeidsorganisatie

  Zich anders organiseren, anders taken en verantwoordelijkheden verdelen kan ook een mogelijkheid zijn om de leerkansen en meer motiverende jobs te creëren. Lees meer